Sjukdomar & besvär

Du som har eller är närstående till någon med Alzheimers

Artikeln är ett annonssamarbete med Souvenaid. Souvenaid är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål för kostbehandling av tidig Alzheimers sjukdom och används under medicinsk övervakning.

Enligt uppskattning finns det ungefär 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige och varje år får 20-25 000 svenskar diagnosen demenssjukdom. Ungefär 65% av dem lider av Alzheimers sjukdom. 

Minnesstörningar upplevs till stor del som något som bara drabbar äldre, men enligt statistiken har cirka 7 000 arbetande svenskar någon form av minnessjukdom. Minnesstörningar blir vanligare med stigande ålder och förväxlas ofta med normala åldersrelaterade åkommor. Därför är det viktigt att söka hjälp och få vård. Alzheimers sjukdom kan inte botas, men symtomen kan lindras.

Varför försämras minnet av Alzheimers sjukdom?

I hjärnan har vi nervkopplingar som möjliggör kommunikation mellan cellerna i hjärnan. Normalt förnyas dessa nervkopplingar hela tiden och håller hjärnan i balans under tiden mellan att de bildas och försvinner. Vid Alzheimers sjukdom förstörs nervkopplingarna i hjärnan av någon anledning och de återbildas inte längre lika snabbt, vilket leder till problem med flödet av meddelanden och därmed med minnet.

Åtgärder vid Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är den vanligaste minnessjukdomen i Sverige och den viktigaste sjukdomen som orsakar demens. Det finns inget botemedel mot minnesstörningar, men symtomen kan lindras. Diagnostik och tidig insättning av symptomlindrande behandling hjälper till att bibehålla en bättre livskvalitet och ger i bästa fall flera goda stunder med nära och kära.

Näringsämnen har betydelse för hjärnan

Det har visat sig att nivån av specifika näringsämnen har varit lägre hos personer med Alzheimers sjukdom jämfört med hos friska personer i samma ålder. Sådana näringsämnen är till exempel omega 3-fettsyror, uridin, kolin och vissa vitaminer. Nervkopplingarna i hjärnan består av cellmembran som består av fetter (fosfolipider). Bildandet av de mest rikligt förekommande fosfolipiderna i hjärnan kräver dessa näringsämnen.

Vad är Souvenaid?

I Souvenaid finns just denna kombination av näringsämnen.  Näringsämnena från Souvenaid tas upp i våra kroppar på samma sätt som de näringsämnen vi får från vanlig kost men den mängd som tillförs via Souvenaid är svår att få i sig via den vanliga maten. Absorption och lagring av näringsämnen i kroppen tar tid och effekten märks inte omedelbart. Användningen av Souvenaid har kontrollerats och förändringar har observerats vid daglig användning i 36 månader.  

Souvenaid är ett så kallat livsmedel för speciella medicinska ändamål, specifikt utvecklad för kostbehandling vid tidig Alzheimers sjukdom. Livsmedel för speciella medicinska ändamål betyder näring som är särskilt framställd eller sammansatt och är avsedd för kostbehandling. 

Souvenaid finns i små 125 ml flaskor och i tre olika smaker – cappuccino, jordgubb och vanilj.

Produkterna används under vägledning av vårdpersonal. Om du eller din närstående misstänker tidig Alzheimers sjukdom, tala med din läkare eller annan vårdpersonal om Souvenaid och om det kan hjälpa dig.