Snabb leverans, såklartFri frakt vid recept eller köp över 199krSchyssta priser och erbjudanden
Allergi
Baby & barn
Djur
Elektronik
Förkylning
Hjälpmedel & säkerhet
Hudvård
Hushåll
Hårvård
Intimvård
Mage & tarm
Mat & dryck
Munvård
Presenter
Sex & lust
Sluta röka
Smink
Sår, bett & stick
Träning
Viktkontroll
Vitaminer & kosttillskott
Välmående
Värk & feber
Ögon & öron

Apohems integritetspolicy

Vi på Apohem värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina uppgifter. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss.

Apohem AB, org.nr 559094-8401, är personuppgiftsansvarig och behandling av personuppgifter sker i enlighet med apoteksdatalagen och dataskyddsförordningen.

1. Hur Apohem behandlar dina personuppgifter

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan skilja sig åt, beroende på exempelvis om du endast besöker apohem.se, kontaktar kundservice eller handlar via apohem.se. 


1.1 Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som du lämnar till oss
Apohem behandlar personuppgifter som lämnas av dig när du handlar via apohem.se eller via kontakt med vår kundservice. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, leveransadress, postadress samt mobilnummer.

Vi behandlar också personuppgifter som genereras när du handlar via apohem.se, såsom köpta artiklar, belopp, datum, leveransalternativ, betalsätt samt nyttjade rabatter.


Personuppgifter från tredje part
Utöver de uppgifter du själv lämnat eller som genererats när du handlar via apohem.se, behandlar vi även uppgifter som kommer från;

 • Klarna Bank AB. Vid beställning/köp genomförs betalningen via Klarna Checkout. Det innebär att det är Klarna Bank AB som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i samband med betalningen.

 • eHälsomyndigheten tillhandahåller nationella databaser till alla svenska apotek och hanterar till exempel högkostnadsskydd, e-recept, fullmaktsregister, förskrivarinformation, folkbokföringsinformation. Du kan läsa mer om eHälsomyndighetens register på ehalsomyndigheten.se


1.2 Vilka kan vi behöva lämna dina uppgifter till?

Tjänsteleverantörer och samarbetspartners
För att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig förmedlar Apohem, då det är nödvändigt, personuppgifter till tjänsteleverantörer och samarbetspartners som är s.k. personuppgiftsbiträden. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert. Dina personuppgifter kan komma att överföras till personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Hantering av nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar
 • Transporter (logistikföretag och speditörer)
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
 • Marknadsföring (sociala medier, e-postmarknadsföring, print och distribution, mediabyråer eller reklambyråer)

Övriga mottagare
I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller dig. Dina personuppgifter kan därmed lämnas ut till följande mottagare:

Myndigheter (t.ex. polisen eller Skatteverket)

 • Ändamål: Lämna information i enlighet med lagkrav eller myndighetsbeslut.
 • Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Domstolar

 • Ändamål: Lämna nödvändig information i samband med rättstvister.
 • Laglig grund: Berättigat intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Betaltjänstleverantörer

 • Ändamål: För att kunna genomföra betalningar.
 • Laglig grund: Fullgörande av avtal

Potentiella köpare eller säljare av vår verksamhet

 • Ändamål: Försäljning eller sammanslagning av verksamhet.
 • Laglig grund: Berättigat intresse

1.3 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

För att kunna hantera din beställning/köp vid försäljning av receptfria läkemedel och handelsvaror

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt (inklusive avisering eller kontakter i samband med avvikande leverans)
 • Hantera betalning (inklusive analys av betalningsalternativ)
 • Hantera reklamations- och returärenden 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer)
 • Personnummer
 • Betalningsinformation
 • Orderinformation (t.ex. vilka varor som beställts, köptidpunkt och leveransadress) 

Laglig grund: Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtalet med dig.
Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4, “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”. 


För att kunna hantera din beställning/köp vid receptexpedition av läkemedel och andra varor

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt (inklusive avisering eller kontakter i samband med avvikande leverans)
 • Hantera betalning (inklusive analys av betalningsalternativ)
 • Hantera reklamations- och returärenden
 • Kunna genomföra en säker receptexpedition
 • Dokumentera receptexpeditioner
 • Kunna lämna uppgifter till eHälsomyndigheten 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer)
 • Personnummer
 • Betalningsinformation
 • Orderinformation (t.ex. vilka varor som beställts, köptidpunkt och leveransadress)
 • Eventuellt ombud
 • Receptinformation, t.ex. vilket läkemedel som du fått utskrivet och hur det ska tas ut
 • Expeditionsinformation, dvs vad som expedieras

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Apohem är skyldiga enligt lag att dokumentera receptexpeditioner och lämna uppgifter till eHälsomyndigheten.
Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4, “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”.


Kvalitet och administration kring receptexpediering av läkemedel och andra varor

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Utveckla och säkra verksamhetens kvalitet
 • Administrera, planera, följa upp, utvärdera och genomföra tillsyn av verksamheten 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer)
 • Personnummer
 • Betalningsinformation
 • Orderinformation (t.ex. vilka varor som beställts, köptidpunkt och leveransadress)
 • Eventuellt ombud
 • Receptinformation, t.ex. vilket läkemedel som du fått utskrivet och hur det ska tas ut
 • Expeditionsinformation, dvs vad som expedieras

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Apohem är skyldiga enligt lag att dokumentera receptexpeditioner och lämna uppgifter till myndigheter.
Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4, “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”.


För att kunna hantera kundtjänst- och/eller rådgivningsärenden

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in via kundtjänst via chat, telefon, mail eller sociala medier
 • Rådge kring läkemedel och andra varor
 • Säkerställa din identitet
 • Utreda klagomål- och supportärenden 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer)
 • Personnummer
 • Betalningsinformation
 • Orderinformation (t.ex. vilka varor som beställts, köptidpunkt och leveransadress)
 • Vår korrespondens med dig
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig
 • I förekommande fall hälsodata (t.ex. uppgifter om allergier och hälsotillstånd som lämnas i kontakt med kundtjänsten)

Laglig grund: Berättigade intresse. För att vi ska kunna hjälpa dig om du har frågor eller problem. Rättslig förpliktelse för att säkerställa din identitet.
Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4, “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”.


För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Genom att skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra digitala kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners
 • Utföra kampanjer gentemot alla kunder, vissa kunder eller enskild kund. 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer)
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Uppgifter om användandet av apohem.se, och andra digitala kanaler
 • Köp- och användargenererad data (t.ex klick- och besökshistorik)

Laglig grund: Berättigade intresse. Samt marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande.
Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4, “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”. 


För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, apoteksdatalagen och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut (t.ex. Avseende krav i bokföringslagen, apoteksdatalagen samt lagar som reglerar ålderskrav vid köp av vissa varor).

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer)
 • Vår korrespondens med dig
 • Orderinformation (t.ex. vilka varor som beställts, köptidpunkt och leveransadress)

Laglig grund: Rättsliga förpliktelser. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser.
Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen kräver bevarande av uppgifter i 7 år. Läs mer under avsnitt 1.4 “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”.


För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Apohems tjänster, produkter och system

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Göra tjänster mer användarvänliga, t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används
 • Utveckla och förbättra varu- och logistikflöden
 • Utveckla och förbättra sortiment
 • Förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för apohem.se samt för besökarna/kunderna generellt 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Köp- och användargenererad data (t.ex klick- och besökshistorik)
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Kunders korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
 • Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Information om hur du interagerat med oss, dvs. hur du har använt apohem.se, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänster etc.

Laglig grund: Berättigade intresse. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Apohems tjänster, produkter och system.
Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4, “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”. 


För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t.ex. incidentrapportering
 • Förhindra skräppostutskick, phishing eller trakasserier
 • Skydda och förbättra Apohems IT-miljö mot angrepp och intrång 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Köp- och användargenererad data (t.ex klick- och besökshistorik)
 • Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Uppgifter om hur du som kund använder våra digitala tjänster

Laglig grund: Rättsliga förpliktelser om sådana föreligger. I övriga fall är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott riktade mot oss eller våra kunder.
Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller vidta åtgärder för att tillvarata rättsliga intressen i anledning av brott eller annat missbruk.


För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Kommunicera med deltagare
 • Identifiera deltagaren
 • Utse vinnare och förmedla vinster 

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer)
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag

Laglig grund: Berättigade intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna genomföra tävlingar. 
Lagringsperiod: Se avsnitt 1.4, “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”.


1.4 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas enligt vad som angivits under 1.3 ovan alternativt så länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar information för andra syften än för våra avtalsenliga syften, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi den enbart så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Exempelvis gäller 7 år enligt Bokföringslagen, 3 år för att kunna efterleva reklamationsrätten samt 10 år för personuppgifter som behövs för receptexpediering av läkemedel och andra varor.


2. Cookies & sociala medier

2.1 Cookies

Apohem använder cookies och liknande tekniker på apohem.se för att förbättra din upplevelse när du besöker vår sajt. I vår cookiepolicy kan du läsa om hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

2.2 Sociala medier

För närvarande kan du följa oss via Facebook, Instagram och Linkedin. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som Apohem själva publicerar eller annars kan påverka publiceringen av.


3. Hur Apohem skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk, förlust eller obehörig åtkomst. Endast ett begränsat antal personer och samarbetspartners som behöver behandla dina uppgifter har tillgång till dem och arbetar samtliga under sekretess och tystnadsplikt. 


4. Var dina uppgifter behandlas

Dina personuppgifter behandlas normalt inom EU/EES och våra egna IT-system finns inom EU/EES. I det fall personuppgifter kan komma att behandlas hos IT-leverantörer utanför EU/EES, säkerställer vi en adekvat säkerhetsnivå för dina personuppgifter genom tillämpning av kommissionens standardavtalsklausuler och delar på så sätt dina personuppgifter med mottagare utom EU/EES med stöd av artikel 46.2 i dataskyddsförordningen.


5. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du vissa rättigheter över den information vi sparar om dig.


Rätt till tillgång
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter.
Du kan begära ett registerutdrag där du anger vilken information du vill ta del av. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål men senast en månad efter att vi har mottagit din begäran. För att kunna besvara din begäran kan vi behöva fråga om ytterligare uppgifter från dig.


Rätt till rättelse
Vi ansvarar för att personuppgifterna är korrekta och du har alltid rätt att få dem rättade och kompletterade ifall de är felaktiga eller ej kompletta. Vi kommer, i den mån det är rimligt, underrätta dem vi lämnat dina personuppgifter till om att du begärt rättelse av uppgifterna.


Rätt till radering
Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, exempelvis lag om handel med läkemedel och bokföringslagen. Du har däremot rätt till radering av personuppgifter vi behandlar om;

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de behandlats för
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsäger dig att uppgifterna behandlas
 • Om du invänder mot en avvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre
 • Om personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande lagstiftning
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

Vi kommer, i den mån det är rimligt, underrätta dem vi lämnat dina personuppgifter till om att du begärt radering av uppgifterna.


Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en begränsning av behandling av dina personuppgifter om;

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera personuppgifterna är korrekta
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av vår användning
 • Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har angett för ett ändamål

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke.

Vi kommer, i den mån det är rimligt, underrätta dem vi lämnat dina personuppgifter till om att du begärt begränsning av uppgifterna. 


Rätt till invändning
Du har möjlighet att invända mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du behöver då specificera vilken behandling du invänder mot och om vi anser att sådan behandling ändå måste ske, behöver vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

I det fall du invänder dig mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, inklusive analyser för direktmarknadsföringsändamål, upphör vi med behandlingen.

Vi kommer, i den mån det är rimligt, underrätta dem vi lämnat dina personuppgifter till om att du gjort invändning mot viss typ av behandling.


Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss för att föra över till annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). Däremot har du inte rätt att dataportera dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.


Klagomål till tillsynsmyndighet
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, vänligen kan du kontakta Apohem eller lämna in ditt klagomål till Dataskyddsinspektionen.


6. Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med Apohems Dataskyddsombud, vänligen maila till dataskydd@apohem.se.

Apohem AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning. 


7. Ändring av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy gäller när du använder produkter och tjänster som tillhandahålls av Apohem AB eller när du besöker apohem.se.

Integritetspolicyn kommer att ändras och uppdateras i det fall det är nödvändigt. Den senast uppdaterade versionen finns alltid på apohem.se.

Denna version är daterad till 2021-11-30.