Alltid fri frakt vid recept
Snabb leverans & fri frakt över 249kr

Apohems integritetspolicy

Innehållsförteckning

 1. Hur vi behandlar dina personuppgifter
 2. Hur vi skyddar dina personuppgifter
 3. Vilka vi kan dela dina uppgifter med 
 4. Cookies
 5. Var dina uppgifter behandlas
 6. Dina rättigheter
 7. Kontakta oss
 8. Ändring av integritetspolicy

Vi på Apohem värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss om du skulle ha några frågor.

Apohem AB, org.nr 559094-8401, (”Apohem”) är personuppgiftsansvarig och behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lag, inklusive apoteksdatalagen och EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) (”GDPR”).

1. Hur vi behandlar dina personuppgifter


Med personuppgift avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person, till exempel namn eller andra typer av kontaktuppgifter. Med behandling av personuppgifter avses en åtgärd eller en kombination av åtgärder som avser personuppgifter, till exempel insamling, bearbetning, lagring eller överföring. 

Hur vi behandlar dina personuppgifter kan skilja sig åt, beroende på exempelvis om du endast besöker apohem.se, kontaktar kundservice eller handlar via apohem.se.

1.1 Varifrån samlar vi in personuppgifter?


Personuppgifter som du lämnar till oss

Apohem behandlar personuppgifter som lämnas av dig när du handlar via apohem.se, kontaktar vår kundservice eller får rådgivning av våra farmaceuter. Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, leveransadress, postadress, e-postadress samt mobilnummer.

Vi behandlar också personuppgifter som genereras när du handlar via apohem.se, såsom köpta artiklar, belopp, datum, leveransalternativ, betalsätt samt nyttjade rabatter.

Enhet och analystjänster 

Vi behandlar även personuppgifter från din enhet (dator, telefon, surfplatta) om du samtyckt till marknadsföringscookies vid besök på apohem.se. Uppgifter som kan komma att behandlas är exempelvis transaktionsdata, webbplatsbeteende och IP-adress.

Personuppgifter från tredje part

Utöver de uppgifter du själv lämnat eller som genererats när du handlar via apohem.se, behandlar vi även uppgifter som kommer från:

 • Klarna Bank AB. Vid beställning/köp genomförs betalningen via Klarna. Det innebär att det är Klarna Bank AB som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i samband med betalningen.

 • E-hälsomyndigheten tillhandahåller nationella databaser till alla svenska apotek och hanterar till exempel högkostnadsskydd, e-recept, fullmaktsregister, förskrivarinformation, folkbokföringsinformation. E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för läkemedelsförteckningen, receptregistret och högkostnadsdatabasen. Du har rätt till direktåtkomst till dina uppgifter i enlighet med lag (1996:1156) om receptregister och lag (2005:258) om läkemedelsförteckning. Du kan läsa mer om E-hälsomyndighetens register på ehalsomyndigheten.se

1.2 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

För att kunna hantera din beställning/köp av receptfria läkemedel och handelsvaror (t.ex. hudvård, hårvård, livsmedel).

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt (inklusive avisering eller kontakter i samband med avvikande leverans).
 • Hantera betalning (inklusive analys av betalningsalternativ).
 • Hantera reklamationer och returärenden.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer).
 • Personnummer.
 • Betalningsinformation.
 • Orderinformation (t.ex. vilka varor som beställts, tidpunkt för köp och leveransadress).

Laglig grund: Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtalet med dig.

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas i 36 månader från ditt köp i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Därtill sparas räkenskapsinformation i enlighet med lagkrav i bl.a. bokföringslagen i innevarande år +7 år.

För att kunna hantera din beställning/köp av receptbelagda varor

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Inhämta receptuppgifter från E-hälsomyndigheten.
 • Inhämta information om läkemedelssubvention och högkostnadsskydd.
 • Leverera en beställd/köpt produkt (inklusive avisering eller kontakter i samband med avvikande leverans).
 • Hantera betalning (inklusive analys av betalningsalternativ).
 • Hantera reklamationer och returärenden.
 • Kunna genomföra en säker receptexpedition.
 • Dokumentera receptexpeditioner.
 • Kunna lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer).
 • Personnummer.
 • Betalningsinformation.
 • Orderinformation (t.ex. vilka varor som beställts, tidpunkt för köp och leveransadress).
 • Hälsodata såsom receptinformation från E-hälsomyndighetens databas, t.ex. vilket läkemedel som du fått utskrivet och hur det ska tas ut samt expeditionsinformation, dvs. vad som expedieras.
 • Eventuellt ombud och fullmakter.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Apohem är skyldiga enligt lag att dokumentera receptexpeditioner och lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten.

Lagringsperiod: Se avsnitt 1.3, “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”.

För att administrera och uppfylla alla kvalitetskrav inom ramen för ett öppenvårdsapotek

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
 • Administrera, planera, följa upp, utvärdera och genomföra tillsyn av verksamheten.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer).
 • Personnummer.
 • Betalningsinformation.
 • Orderinformation (t.ex. vilka varor som beställts, tidpunkt för köp och leveransadress).
 • Hälsodata såsom receptinformation, (t.ex. vilket läkemedel som du fått utskrivet och hur det ska tas ut), expeditionsinformation samt information om högkostnadsskydd.
 • Eventuellt ombud och fullmakter.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Apohem är skyldiga enligt lag att dokumentera receptexpeditioner och lämna uppgifter till myndigheter.

Lagringsperiod: Se avsnitt 1.3, “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”.

För att kunna hantera kundtjänstärenden
 
Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Kommunicera med dig och besvara förfrågningar som kommer in via kundtjänst via chatt, telefon, mail eller sociala medier.
 • Genomföra hudanalyser.
 • Utreda klagomål- och supportärenden.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer).
 • Betalningsinformation.
 • Orderinformation (t.ex. vilka varor som beställts, tidpunkt för köp och leveransadress).
 • Eventuellt ombud och fullmakter.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig.
 • Andra personuppgifter som du uppger i din kommunikation med oss.

Laglig grund: Berättigade intresse. Behandlingen är nödvändig och motiverad av vårt berättigade intresse av att hjälpa dig med ditt ärende. 

Lagringsperiod: 24 månader.

För att kunna hantera rådgivningsärenden med farmaceut

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Kommunicera med dig och hantera rådgivningsärenden via chatt, mail, telefon eller video.
 • Rådge kring läkemedel och produkter.
 • Rådge kring symptom och hälsotillstånd.
 • Rådge kring recept och läkemedelssubvention.
 • Säkerställa din identitet.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a: 

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer).
 • Personnummer.
 • Information om högkostnadsskydd.
 • I förekommande fall hälsodata (t.ex. uppgifter om allergier och hälsotillstånd som lämnas i samband med rådgivningsärenden).
 • Eventuellt ombud och fullmakter.

Laglig grund: Fullgörande av avtal. Denna insamling av dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden och tillhandahålla rådgivning till dig.  Apohem har även en rättslig förpliktelse att säkerställa din identitet. 

Lagringsperiod: 24 månader.

För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Skicka relevant direktmarknadsföring i digitala kanaler såsom sökmotorer, sociala medier, bannerannonsering, e-post, post och sms.
 • Skicka relevant marknadsföring från samarbetspartners.
 • Visa relevant marknadsföring på apohem.se.
 • Samla in recensioner kring produkter och tjänster via samarbetspartners.
 • Erbjuda en personligt anpassad upplevelse och innehåll på våra kanaler. Exempelvis genom att visa relevanta produktrekommendationer, erbjudanden eller andra liknande åtgärder för att göra din användning och upplevelse av våra tjänster så bra och smidig som möjligt.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer).
 • Ålder.
 • Bostadsort.
 • Kön.
 • Uppgifter om användandet av apohem.se, och andra digitala kanaler.
 • Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik).

Laglig grund: Berättigade intresse. Samt marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande.

Lagringsperiod: Se avsnitt 1.3, “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”.

För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, apoteksdatalagen och skydd av personuppgifter i IT-system)

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Uppfylla rättsliga förpliktelser enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut (t.ex. Avseende krav i bokföringslagen, apoteksdatalagen samt lagar som reglerar ålderskrav vid köp av vissa varor).

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer).
 • Vår korrespondens med dig.
 • Orderinformation (t.ex. vilka varor som beställts, tidpunkt för köp och leveransadress).

Laglig grund: Rättsliga förpliktelser. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser.

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse, exempelvis bokföringslagen kräver bevarande av uppgifter i 7 år. Läs mer under avsnitt 1.3 “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Apohems tjänster, produkter och system

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Utveckla och förbättra vår site www.apohem.se.
 • Utveckla och förbättra varu- och logistikflöden.
 • Utveckla och förbättra sortiment.
 • Förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för apohem.se samt för besökarna/kunderna.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Ålder.
 • Bostadsort.
 • Kunders korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.
 • Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Information om hur du interagerat med oss, dvs. hur du har använt apohem.se, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänster etc.

Laglig grund: Berättigade intresse. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Apohems tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Se avsnitt 1.3, “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”.

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom t.ex. incidentrapportering.
 • Förhindra skräppost utskick, phishing eller trakasserier.
 • Skydda och förbättra Apohems IT-miljö mot angrepp och intrång.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

Laglig grund: Rättsliga förpliktelser om sådana föreligger. I övriga fall är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott riktade mot oss eller våra kunder.

Lagringsperiod: Personuppgifterna sparas under så lång tid som det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller vidta åtgärder för att tillvarata rättsliga intressen i anledning av brott eller annat missbruk.

För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar

Personuppgifter behandlas i huvudsak i syfte att:

 • Registrera ditt deltagande eller registrera ditt bidrag till tävlingen.
 • Kommunicera med deltagare.
 • Identifiera deltagaren.
 • Utse vinnare och förmedla vinster.

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är bl.a.:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.

Laglig grund: Berättigade intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna genomföra tävlingar. 

Lagringsperiod: Se avsnitt 1.3, “Hur länge sparar vi dina personuppgifter”.

1.3 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Dina personuppgifter sparas enligt vad som angivits under 1.2 ovan alternativt så länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar information för andra syften än för våra avtalsenliga syften, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi den enbart så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Exempelvis gäller 7 år samt innevarande år enligt Bokföringslagen, 3 år för att kunna efterleva reklamationsrätten samt 10 år för personuppgifter som behövs för receptexpediering av läkemedel och andra varor.

2. Hur vi skyddar dina personuppgifter


Vi har vidtagit lämpliga legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot missbruk, förlust eller obehörig åtkomst. Endast ett begränsat antal personer och samarbetspartners som behöver behandla dina uppgifter har tillgång till dem och arbetar samtliga under sekretess och tystnadsplikt. Om du önskar få information om de säkerhetsåtgärder som vidtagits i ett specifikt fall är du välkommen att kontakta oss på
dataskydd@apohem.se.

3. Vilka kan vi dela dina uppgifter med?


I förekommande fall kan Apohem komma att dela dina personuppgifter. Personuppgifterna kommer endast att delas med betrodda tredje parter, exempelvis myndigheter och samarbetspartners (nedan följer kategorier av mottagare). Apohem kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon annan. Delningen av dina personuppgifter till tredje part grundar sig på samma ändamål och lagliga grunder som de inhämtades för.

Personuppgiftsbiträden 

För att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig förmedlar Apohem, då det är nödvändigt, personuppgifter till tjänsteleverantörer och samarbetspartners som är s.k. personuppgiftsbiträden. Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert. Dina personuppgifter kan komma att överföras till personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Hantering av nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.
 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Marknadsföring (t.ex. mediebyråer och reklambyråer).

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi kan även dela vissa personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga. Det innebär att det inte är Apohem som styr hur uppgifterna som lämnas till mottagaren ska behandlas. Dina personuppgifter kan lämnas ut till följande kategorier av mottagare:

Domstolar, myndigheter och andra offentliga organ (t.ex. polisen eller Skatteverket): Apohem kan komma att dela nödvändiga uppgifter med offentliga organ om vi har en rättslig förpliktelse att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.  

Företag som tillhandahåller betallösningar: Apohem kan dela nödvändiga uppgifter med företag som erbjuder betallösningar för att administrera ditt köp, t.ex. till betaltjänstleverantörer som Klarna. Den lagliga grunden för ett sådant utlämnande är fullgörelse av ett avtal med dig. 

Företag som tillhandahåller sociala medieplattformar: När du interagerar med sociala medieplattformar, t.ex. Facebook, Instagram och LinkedIn, delas alltid personuppgifter med företaget bakom mediet. Vänligen se respektive företags integritetspolicy för mer information om deras behandling av dina personuppgifter.

4. Cookies 


Apohem använder cookies och liknande tekniker på apohem.se för att förbättra din upplevelse när du besöker vår sajt och för att mäta annonsering.
Det innebär att vi sparar information kring köp, webbplatsbeteende och IP-adress för att kunna visa erbjudanden och marknadsföring vi tror du är intresserad av. I vår cookiepolicy kan du läsa om hur vi använder cookies, hur de lagras och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Om du har samtyckt till vår användning av marknadsföringscookies vid besök på apohem.se behandlar vi personuppgifter från din enhet. Uppgifter som kan komma att behandlas är transaktionsdata/köpinformation (kategori, produktgrupp antal och pris), webbplatsbeteende/aktiverade händelser (sidbesök, varukorg, kassa, genomfört köp) och namn, e-postadress, telefonnummer samt IP-adress. 

När du samtyckt till marknadsföringscookies kan det även innebära att dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES, dvs. ett så kallat tredje land. Läs mer om vad överföringen innebär och hur dina personuppgifter behandlas i avsnitt 5 nedan.

5. Var dina uppgifter behandlas


Dina personuppgifter behandlas normalt inom EU/EES och våra egna IT-system finns inom EU/EES. I förekommande fall kan däremot Apohem komma att dela dina personuppgifter med en aktör i ett land utanför EU/EES (dvs. ett så kallat ”tredje land”).
Apohem strävar efter att så långt som möjligt informera om hur personuppgifter överförs till tredje land, vilka risker det innebär och hur dina rättigheter säkerställs. Du kan läsa mer om detta nedan och du kan även kontakta oss på dataskydd@apohem.se om du har frågor i denna del, vilket särskilt gäller om du önskar få tillgång till vilka lämpliga skyddsåtgärder som används i specifika fall.     

När du interagerar med Apohems hemsida eller sociala medier kan personuppgifter komma att överföras till tredje land. Om personuppgifter överförs till tredje länder sker det i första hand till länder med så kallad adekvat skyddsnivå och inom ramen för ett personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att skydd för personuppgifter upprätthålls. I tredjeländer som inte omfattas av beslut om adekvat skyddsnivå saknas den skyddsnivå som finns för personuppgifter inom EU/EES. Konsekvensen av detta är framförallt att myndigheter i tredje landet kan få tillgång till personuppgifterna och att möjligheterna att utöva rättigheter i förhållande till sina egna personuppgifter är begränsade. För att skydda personuppgifterna vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder i form av att överföringar till tredje länder regleras genom standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen. Överföringarna är också förenade med kompletterande tekniska skyddsåtgärder.

Facebook och Instagram: 

Genom att använda dessa mediaplattformar behandlas dina personuppgifter av företaget Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://www.facebook.com/privacy/policy/ 

För att ta läsa mer om Metas överföring till tredje land och för att ta del av standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här: https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp 

LinkedIn: 

Genom att använda medieplattformen behandlas dina personuppgifter av företaget LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland). Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

För att ta läsa mer om LinkedIns överföring till tredje land och för att ta del av standardavtalsklausulerna kan du läsa mer här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1343190 

Youtube:

Genom att använda medieplattformen behandlas dina personuppgifter av företaget Google LLC, D/B/A YouTube, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Du kan läsa mer om personuppgiftsbehandlingen här: https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/


6. Dina rättigheter


Enligt GDPR har du vissa rättigheter i förhållande till de uppgifter  vi sparar om dig vilka beskrivs nedan. Om du önskar utöva dina rättigheter kontaktar du oss på dataskydd@apohem.se.

Rätt till tillgång

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter.

Du kan begära ett registerutdrag där du anger vilken information du vill ta del av. Begäran om registerutdrag kan skickas med e-post till dataskydd@apohem.se. Vi besvarar din förfrågan utan onödigt dröjsmål men senast en månad efter att vi har mottagit din begäran. För att kunna besvara din begäran kan vi behöva fråga om ytterligare uppgifter från dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att på begäran få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål. Du har även rätt att få ofullständiga personuppgifter som rör dig kompletterade.


Rätt till radering

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, exempelvis lag om handel med läkemedel och bokföringslagen. Du har däremot rätt till radering av personuppgifter vi behandlar om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsäger dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du invänder mot en behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse och det saknas berättigade skäl för att fortsätta med behandlingen som väger tyngre än ditt intresse. 
 • Om personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Vi kommer, i den mån det är rimligt, underrätta dem vi lämnat dina personuppgifter till om att du begärt radering av uppgifterna.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en begränsning av behandling av dina personuppgifter om:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera personuppgifterna är korrekt.
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och istället begär en begränsning av uppgifternas användning. 
 • Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har angett för ett ändamål.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har lämnat ditt samtycke.

Vi kommer, i den mån det är rimligt, underrätta dem vi lämnat dina personuppgifter till om att du begärt begränsning av uppgifterna.

Rätt till invändning

Du har möjlighet att invända mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du behöver då specificera vilken behandling du invänder mot och om vi anser att sådan behandling ändå måste ske, behöver vi visa att det finns intressen som väger tyngre än ditt intresse för den aktuella behandlingen.

I det fall du invänder dig mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring, inklusive profilering för direktmarknadsföringsändamål, upphör vi med behandlingen.

Vi kommer, i den mån det är rimligt, underrätta dem vi lämnat dina personuppgifter till om att du gjort invändning mot viss typ av behandling.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa förutsättningar har du rätt att få de personuppgifter du tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från Apohem. Rätten till dataportabilitet förutsätter att behandlingen sker automatiserat, att överföringen är teknisk möjlig samt att behandlingen grundar sig på samtycke eller att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Rätt att klaga 

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill utöva någon av dina rättigheter eller har klagomål, är du välkommen att kontakta oss. Se våra kontaktuppgifter högst upp i detta avsnitt eller i avsnitt 6 nedan.   

Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Du har rätt att komma med synpunkter och klagomål på vår behandling av personuppgifter till IMY eller annan behörig tillsynsmyndighet. Kontaktuppgifterna framgår nedan.  

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddmyndigheten, IMY:

Telefonnummer: 08-657 61 00

E-postadress: imy@imy.se

Adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Mer vägledning och information om dina rättigheter i egenskap av registrerad finns på IMY:s webbplats: www.imy.se.

Kontaktuppgifter till andra tillsynsmyndigheter inom EU/EES-området finns hos European Data Protection Board.

7. Kontakta oss


Om du vill komma i kontakt med Apohems dataskyddsombud, vänligen maila till
dataskydd@apohem.se eller kontakta vår kundservice.

Apohem AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

8. Ändring av integritetspolicyn


Denna integritetspolicy gäller när du använder produkter och tjänster som tillhandahålls av Apohem AB eller när du besöker
www.apohem.se

Integritetspolicyn kommer att ändras och uppdateras i det fall det är nödvändigt. Den senast uppdaterade versionen finns alltid på apohem.se.

Denna version är daterad till 2023-02-11