✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Iprensa 400mg Ibuprofen 20 mjuka kapslar

Läkemedel
52 kr 

Snabba fakta

  • Värktabletter med Ibuprofen

  • Används vid tillfällig smärta och feber

  • För vuxna och ungdomar över 12 år

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning.

Beskrivning

Iprensa mjuka kapslar innehåller 400mg Ibuprofen. Det är ett läkemedel som används vid tillfällig smärta och feber vid förkylningssjukdomar. Iprensa kan tas av vuxna och barn över 12 år som behöver smärtlindring vid till exempel huvudvärk, halsont och muskelvärk samt febernedsättare. Effekten uppstår i regel inom 30 minuter och varar i upp till 8 timmar.

Iprensa tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Iprensa är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.

Dosering & användning

Vuxna och ungdomar över 12 år (≥40 kg): 1 kapsel à 400 mg vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 kapslar (totalt 1 200 mg). Mer än 1 kapsel (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Kapslarna ska tas tillsammans med vätska och ska sväljas hela.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta. Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

Lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar.

Ibuprofen kan påverka eller påverkas av andra läkemedel och sjukdomar i kroppen. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Använd inte olika sorters smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination.

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Ta inte Iprensa:
- om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
- under de tre sista månaderna av graviditeten
- om du har någon sjukdom med ökad blödningstendens
- om du har svår lever- eller njursjukdom
- om du har svår hjärtsvikt
- om du har eller har haft magsår eller tolvfingertarmsår, eller tidigare fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med Iprensa eller liknande preparat
- om du fått allergiska symtom (t ex andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande läkemedel mot inflammation
- om du snart ska genomgå, eller nyligen har genomgått, hjärtkirurgi

Vid vattkoppor bör inte Iprensa användas.

Läs bipacksedeln noga!

Den aktiva substansen är ibuprofen. 1 kapsel innehåller 400 mg ibuprofen. Övriga innehållsämnen är makrogol, gelatin, sorbitol, kaliumhydroxid och renat vatten.

Artikelnummer

3574661276151

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

Ipren

Beredningsform

Kapsel

Förpackningsstorlek

20 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine