✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Ipren 200mg Ibuprofen 30 tabletter

Läkemedel
36 kr 

Snabba fakta

  • Värktabletter med 200 mg ibuprofen

  • Smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande

  • Kan användas från 6 år (+20kg) och uppåt

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning.

Beskrivning

Ipren 200mg är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande. Tabletterna innehåller 200mg Ibuprofen och kan tas av vuxna och barn från 6 års ålder (+20kg).
Ipren kan användas vid lätt till måttlig smärta som till exempel huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskelvärk, ledvärk och mensvärk. Ipren kan också användas när du har feber i samband med en förkylning.

Ipren tabletter verkar i regel inom 30 minuter och maximal effekt får du inom 1-2 timmar. Den smärtstillande effekten varar i upp till 8 timmar efter intag av 2 tabletter (maximal engångsdos för vuxna och ungdomar över 12 år).

Ipren tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel).

Dosering & användning

Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar:

Vuxna och ungdomar över 12 år (över 40 kg):
1 tablett vid behov 1-4 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum.
Eller: 2 tabletter vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum.
Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (totalt 1 200 mg). Mer än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.

Barn 6-12 år (över 20 kg): 1 tablett vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter.

Ipren tabletter ska inte ges till barn under 6 år!

Menstruationssmärta:

Vuxna och ungdomar över 12 år (över 40 kg): 2 tabletter vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter (totalt 1 200 mg). Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre. Mer än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.

Vuxna: Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 3 dagar vid feber och efter 5 dagar vid smärta.

Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

Varningar & försiktigheter

Ipren ska inte användas vid vattkoppor.

Ipren ska inte tas vid graviditet, amning eller om du planerar att bli gravid.

Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Detta innebär att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas. Använd inte heller olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

Andra läkemedel eller tillstånd i kroppen kan påverka eller påverkas av behandlingen med Ibuprofen, såsom inflammatoriska tarmsjukdomar, magsår, nedsatt njur- eller leverfunktion, om du har hjärtproblem eller vissa störningar i immunsystemet. I dessa fall ska inte Ibumetin användas. Läs bipacksedeln noga!

Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar, särskilt blödning och perforering (hål) i mag-tarmkanalen, vilket kan vara livshotande. Läs bipacksedeln noga och rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Den aktiva substansen är ibuprofen. 1 tablett innehåller 200 mg ibuprofen. Övriga innehållsämnen är vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, polydextros (E1200), polyetylenglykol 4000.

Artikelnummer

7046264609491

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

Ipren

Beredningsform

Tablett

Ursprungsland

Frankrike

Förpackningsstorlek

30 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine