✓ Fri frakt över 349 kr och vid recept

Andra köpte också...

Ibumetin 400mg Ibuprofen 30 tabletter

Läkemedel
30 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Receptfria värktabletter med ibuprofen

  • Används vid tillfällig smärta, förkylningsfeber och inflammation

  • Kan tas av vuxna och barn från 6 års ålder (+20kg)

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning.

Beskrivning

Ibumetin är ett receptfritt läkemedel som innehåller 400mg ibuprofen. Tabletterna verkar smärtstillande, inflammationshämmande och febernedsättande.
Ibumetin kan användas för att lindra lätta till måttliga smärttillstånd som huvudvärk, tandvärk, ledvärk och mensvärk. Läkemedlet verkar inom cirka 30 minuter och maximal effekt får du inom 1-2 timmar. Ibumetin kan även användas vid förkylningsfeber.

Ibumetin 400mg kan tas av vuxna och barn från 6 års ålder (+20kg). Tabletten går att dela på mitten för dosering till barn mellan 6-12 år.

Ibumetin tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID, icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel.

Dosering & användning

Lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar.

Vuxna och ungdomar över 12 år (över 40 kg):
1 tablett (400 mg) som engångsdos eller vid behov 2-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum.
Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (totalt 1200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtlindrande effekt.

Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

Ibumetin 400 mg: Tabletten kan delas i två lika stora doser

Barn 10-12 år (30-40 kg):
½ tablett (totalt 200 mg) vid behov 1-4 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 2 tabletter (totalt 800 mg).

Barn 6-9 år (20-29 kg):
½ tablett (totalt 200 mg) vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 1 ½ tablett (totalt 600 mg).

Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar eller om symtomen försämras.

Hel tablett av Ibumetin 400 mg ska inte ges till barn under 12 år.

Halv tablett av Ibumetin 400 mg ska inte ges till barn under 6 år.

Menstruationssmärtor

Vuxna och ungdomar över 12 år (över 40 kg):
1 tablett (400 mg) vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter (totalt 1200 mg). Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.

Varningar & försiktigheter

Vid vattkoppor bör inte Ibumetin användas.

Ibuprofen 400 mg ska inte tas vid graviditet, amning eller om du planerar att bli gravid.

Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Detta innebär att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas. Använd inte heller olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

Andra läkemedel eller tillstånd i kroppen kan påverka eller påverkas av behandlingen med Ibuprofen, såsom inflammatoriska tarmsjukdomar, magsår, nedsatt njur- eller leverfunktion, om du har hjärtproblem eller vissa störningar i immunsystemet. I dessa fall ska inte Ibumetin användas. Läs bipacksedeln noga!

Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar, särskilt blödning och perforering (hål) i mag-tarmkanalen, vilket kan vara livshotande. Läs bipacksedeln noga och rådgör med din läkare eller apotekspersonal.

Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Förvaringsinstruktioner

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Den aktiva substansen är ibuprofen 400 mg. Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 40 mg, mikrokristallin cellulosa, potatisstärkelse, talk, hypromellos, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, propylenglykol.

Artikelnummer

7046264739679

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

Ibumetin

Beredningsform

Tablett

Förpackningsstorlek

30 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine