✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Bamyl Koffein 500 mg/50 mg 25 brustabletter

Läkemedel
57 kr 
Få i lager, passa på innan den tar slut!

Snabba fakta

  • Brustabletter med koffein och acetylsalicylsyra

  • Verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande

  • Kan användas från 14 års ålder

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning.

Beskrivning

Bamyl koffein brustabletter innehåller både koffein och acetylsalicylsyra. Läkemedlet har smärtstillande, inflammationshämmande och febernedsättande egenskaper. Bamyl koffein används vid tillfälliga, lätta till måttliga smärttillstånd som till exempel huvudvärk (inklusive migränhuvudvärk), tandvärk, muskelvärk, ledvärk och menstruationssmärtor. Är du över 18 år kan brustabletterna även användas för att dämpa feber i samband med en förkylning.

Koffein förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyran men har också en smärtstillande verkan genom sin sammandragande effekt på utvidgade blodkärl i hjärnan. Ämnet är även uppiggande.

Bamyl koffein brustabletter ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Bamyl koffein börjar vanligen verka inom cirka 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.

Brustabletten ska lösas upp i ½ glas vatten.

Dosering & användning

Vuxna och ungdomar över 14 år: 1-2 brustabletter 1-3 gånger per dygn (högst 6 tabletter per dygn). Mer än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.

Kontakta läkaren om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och migrän och inom 5 dagar vid smärta.

Bamyl koffein ska inte användas av barn under 14 år.

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

Äldre patienter har en ökad risk att få biverkningar av acetylsalicylsyra, särskilt magblödning och magsår, vilket kan vara livshotande. Därför bör lägsta effektiva dos ges och hänsyn bör även tas till övriga läkemedel och sjukdomar.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Bamyl koffein kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser. Läs bipacksedeln noga.

Använd inte Bamyl koffein:
- om du är allergisk mot acetylsalicylsyra, koffein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.
- om du har fått någon överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation
- om du har pågående eller återkommande magsår
- om du har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni)
- om du har skrumplever
- om du har svår hjärtsvikt
- om du har svår njursjukdom
- om du är gravid under de sista tre månaderna av graviditeten.

Bamyl ska inte användas av gravida eller om du planerar att bli gravid.

Acetylsalicylsyra och koffein passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Bamyl koffein under amning.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras utom räckhåll för barn.

De aktiva substanserna är: acetylsalicylsyra 500 mg och koffein 50 mg. Övriga innehållsämnen är: natriumkarbonat, citronsyra, natriumvätekarbonat, povidon, simetikon, natriumdivätecitrat, natriumcitrat, mannitol, dokusatnatrium.

Artikelnummer

7046264179079

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

Bamyl

Beredningsform

Brustablett

Förpackningsstorlek

25 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine