Andra köpte också...

Bamyl 500 mg acetylsalicylsyra 25 brustabletter

Läkemedel
42 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Brustabletter med acetylsalicylsyra

  • Verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationshämmande

  • Kan användas från 14 års ålder

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning.

Beskrivning

Bamyl brustabletter 500mg, är ett läkemedel som du kan använda för att lindra inflammation och lätt till måttlig smärta. Det kan vara tillstånd som huvudvärk, migrän, tandvärk, ledvärk eller mensvärk. Bamyl fungerar även febernedsättande i samband med ett lindrigt förkylningsvirus. (Dock inte för ungdomar under 18 år!) Läkemedlet är ett så kallat NSAID- preparat och innehåller acetylsalicylsyra.

Bamyl brustabletter ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Acetylsalicylsyran tas även snabbt upp av kroppen då läkemedlet är i brustablettform. Bamyl börjar vanligen verka inom cirka 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.

Dosering & användning

Vuxna och ungdomar över 14 år: 1-2 brustabletter upp till 3 gånger per dygn med minst 4 timmars mellanrum eller enligt läkares föreskrift. Högst 6 tabletter (3g) per dygn. Mer än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.

Kontakta läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och inom 5 dagar vid smärta.

Bamyl ska inte användas av barn under 14 år.

Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.

Äldre patienter har en ökad risk att få biverkningar av acetylsalicylsyra, särskilt magblödning och magsår, vilket kan vara livshotande. Därför bör lägsta effektiva dos ges och hänsyn bör även tas till övriga läkemedel och sjukdomar.

Bamyl kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Använd inte Bamyl:
- om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller andra salicylater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
- om du har fått någon överkänslighetsreaktion såsom astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber vid intag av acetylsalicylsyra eller vissa andra läkemedel mot inflammation
- om du har eller har haft magsår
- om du tidigare fått magsår vid behandling av Bamyl eller liknande preparat, särskilt NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel)
- om du har blödarsjuka eller minskat antal blodplättar (trombocytopeni)
- om du har kraftigt nedsatt leverfunktion
- om du har svår hjärtsvikt
- om du har svår njursjukdom
- om du är gravid under de sista tre månaderna av graviditeten.

Intag av Bamyl ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida.

Bamyl rekommenderas inte under amning.

Artikelnummer

7046264178812

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

Bamyl

Beredningsform

Brustablett

Förpackningsstorlek

25 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine