Fri frakt över 299 kr och vid recept
Årets e-handlare 2023

Andra köpte också...

Frivelle 1,5 mg 1 tablett

Läkemedel
49 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Används efter oskyddat samlag

  • Kan tas inom 72 timmar

  • För kvinnor i fertil ålder och som hr haft sin första menstrution

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning.

Beskrivning

Frivelle är ett så kallat akut p-piller som ska användas som en nödåtgärd för att förhindra en eventuell graviditet efter oskyddat samlag. Tabletten kan tas efter att den använda preventivmetoden misslyckats eller om skydd helt enkelt saknats vid tillfället.

Frivelle har bara möjlighet att förhindra en graviditet om du tar tabletten inom 72 timmar från det oskyddade samlaget. Ta den så fort som möjligt. Ju längre tid det går desto lägre effekt.

Frivelle innehåller levonorgestrel, ett hormonliknande ämne som verkar genom att förhindra själva ägglossningen och genom att stoppa spermierna från att befrukta ett ägg som redan lossnat. Läkemedlet kan inte avbryta en pågående graviditet, det vill säga om ägget redan blivit befruktat. Frivelle fungerar alltså inte som ett abortpiller.

Om du ammar, rekommenderas att du tar tabletten direkt efter ett amningstillfälle och sedan undviker amning i minst 8 timmar efter detta.

Dosering & användning

Kvinnor i fertil ålder och ungdomar som haft sin första menstruation: Ta Frivelle så fort som möjligt, helst inom 12 timmar, och inte senare än 72 timmar (3 dygn) efter ett oskyddat samlag. Svälj tabletten med vatten. Om du ammar, rekommenderas att du tar tabletten direkt efter ett amningstillfälle och sedan undviker amning i minst 8 timmar efter detta. Om läkemedlet används mer än en gång under en menstruationscykel blir det mindre tillförlitligt och påverkar sannolikt även ägglossningen. Detta kan leda till att de fertila dagarna ändras. Vissa läkemedel kan hindra Frivelle från att fungera effektivt. Läs bipacksedeln noga innan användning. Frivelle ska inte användas om du redan är gravid, har en tarmsjukdom, allvarliga leverproblem, om du tidigare har haft äggledarinflammation eller ett utomhavandeskap.

Förvaringsinstruktioner

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning Varje tablett innehåller 1,5 mg levonorgestrel.Hjälpämne med känd effekt: laktosmonohydrat.Förteckning över hjälpämnen Mikrokristallin cellulosaLaktosmonohydratKroskarmellosnatriumPoloxamerMagnesiumstearat

Hittas även bland

Artikelnummer

7046261514835

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

Frivelle

Beredningsform

Tablett

Förpackningsstorlek

1 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine