✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

EllaOne Akutpreventivmedel 30 mg 1 filmdragerad tablett

Läkemedel
265 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Akut-p-piller

  • Tas så snabbt som möjligt efter oskyddat sex

  • Kan användas av alla kvinnor i fertil ålder

  • Ska bara användas i akuta situationer

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning.

Beskrivning

ellaOne® filmdragerad tablett innehåller 30 mg ulipristalacetat och är ett receptfritt läkemedel avsett att användas som akutpreventivmedel.

ellaOne är ett akut-p-piller avsett att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller om du har misslyckats med din preventivmetod. Om du till exempel har haft oskyddat sex, kondomen gick sönder eller om du glömt ta ditt vanliga p-piller, kan du minska risken för en oönskad graviditet genom att ta ellaOne.

Akut-p-pillret är mest effektivt om det tas så snabbt som möjligt efter oskyddat sex/samlag och senast inom 5 dygn (120-timmar). Spermierna kan nämligen överleva upp till 5 dygn i din kropp. Hinner det gå för lång tid innan du tar tabletten ökar alltså chanserna för att bli gravid.

ellaOne kan användas av alla kvinnor i fertil ålder, även ungdomar och när som helst under menstruationscykeln.

Akut-p-pillret innehåller en aktiv substans som verkar genom att senarelägga ägglossningen och kan därför bara förhindra att en graviditet påbörjas. Om du redan hunnit bli gravid kommer ellaOne inte att avbryta graviditeten. Akut-p-piller fungerar inte heller i förebyggande syfte, det vill säga om du tar det innan samlag. Då finns andra preventivmedel.

ellaOne® är ett akut-p-piller och ska bara användas i akuta situationer...

 

Dosering & användning

ellaOne kan användas av alla kvinnor i fertil ålder, även ungdomar och när som helst under menstruationscykeln.

ellaOne ska tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag och inte senare än 5 dygn (120 timmar) efteråt.

Ta tabletten i munnen och svälj den hel.

Om du kräks inom 3 timmar efter att du har tagit tabletten ska du ta en ny tablett så snart som möjligt.

Använder du p-piller men glömt ta dem, ska du fortsätta som vanligt efter att du använt ellaOne. Känner du dig osäker kan du köpa ett graviditetstest cirka 2-3 veckor efter samlaget.

Akutpreventivmedel har inte alltid effekt. Av 100 kvinnor som tar detta läkemedel blir cirka 2 gravida.

Amning: om du tagit ellaOne, ska du inte amma under en vecka efteråt.

Det finns data som tyder på att detta läkemedel kan vara mindre effektivt med ökande kroppsvikt eller Body Mass Index (BMI), men dessa data är begränsade och ofullständiga. Därför rekommenderas ellaOne fortfarande till alla kvinnor oberoende av deras vikt eller BMI.

Vissa läkemedel kan hindra ellaOne från att fungera effektivt. Om du har använt något av läkemedlen nedan under de senaste 4 veckorna kan ellaOne vara mindre lämpligt för dig. Din läkare kan ordinera en annan typ av (icke-hormonellt) akut preventivmedel, d.v.s. kopparspiral.

- läkemedel mot epilepsi (t.ex. primidon, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, karbamazepin, oxkarbazepin och barbiturater)- läkemedel mot tuberkulos (t.ex. rifampicin, rifabutin)- behandling av HIV (ritonavir, efavirenz, nevirapin)- läkemedel mot svampinfektioner (griseofulvin)- (traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum).

Förvaringsinstruktioner

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Den aktiva substansen är ulipristalacetat. Varje filmdragerad tablett innehåller 30 milligram ulipristalacetat. Övriga innehållsämnen är:Tablettkärna: laktosmonohydrat, povidon, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearatFilmdragering: poly(vinylalkohol) (E1203), makrogol (E1521), talk (E553b), titandioxid (E171), polysorbat 80 (E433), järnoxid gul (E172), kaliumaluminiumsilikat (E555).

Hittas även bland

Artikelnummer

7046261661140

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

ellaOne

Förpackningsstorlek

1 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine