Andra köpte också...

Boson Biotech Rapid SARS-CoV-2 Antigen Covid-19 Självtest 1 st

Medicinteknisk produkt
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Självtest som visar om du har Covid-19

  • Du tar provet själv hemma

  • Lätt att utföra genom topsning i näsan

  • Ger svar inom 20 minuter

Det här är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Beskrivning

Känner du dig sjuk och hängig? Hostar, är täppt i näsan och har feber? Covid-19 påminner ofta om en vanlig förkylning eller influensa. Symtomen kommer generellt 3-5 dagar efter att du blivit smittad, men i vissa fall kan det dröja upp till 14 dagar. De flesta som blivit smittade får lindriga symtom men en del blir allvarligt sjuka.
Med Rapid SARS-CoV-2 Antigen självtest kan du snabbt testa dig själv om du misstänker Covid-19, oavsett vilka symtom du har. Coronatestet ska tas inom de sju första dagarna efter uppkomna symptom. Studier har visat att tidiga tester, som tagits under de fyra första sjukdomsdagarna, gör det lättare att detektera viruset.

I testkitet finns allt du behöver för att genomföra provtagningen:

1 x Steril topspinne
1 x Extraktionsrör
1 x Extraktionslösning
1 x Provrörshållare
1 x Bruksanvisning

Såhär gör du:
Du tar testet genom att samla in både slem och celler från din nässlemhinna med den sterila topspinnen. Sedan läser du av testet av med hjälp av extraktionslösningen och testkasetten. Resultatet visas inom 15-20 minuter i form av tydliga färglinjer på testkasetten.

Resultat:
Om det inom 15–20 minuter framträder två färglinjer – en färglinje i kontrollområdet (C) och en färglinje i testområdet (T) – är testresultatet giltigt och positivt.

Om ditt resultat är positivt, ska du följa de lokala myndigheternas rekommendationer. Ditt testresultat dubbelkontrolleras eventuellt och myndigheten eller vårdinrättningen förklarar vilka steg som sedan följer. Läs mer på 1177.se.

Känslighet 96,77%:Känslighet anger andelen individer med covid-19 som får ett positivt resultat vid användning av antigentestet.

Specificitet 99,20%: Specificiet anger andelen individer utan covid-19 som får ett negativt resultat vid användning av antigentestet.

SARS-CoV-2-antigensnabbtestet får inte användas som enda grundval för diagnos eller uteslutning av en SARS-CoV-2-infektion. Barn under 14 år bör få hjälp av en vuxen.

Spela Filmen

Dosering & användning

VIKTIG INFORMATION INFÖR GENOMFÖRANDET:

1. Läs bruksanvisningen noga.

2. Använd inte produkten efter utgångsdatum.

3. Använd inte produkten om påsen är skadad eller om förseglingen har brutits.

4. Förvara testet i den förseglade originalpåsen i en temperatur på 4–30 °C. Frys inte testet.

5. Produkten ska användas i rumstemperatur (15–30 °C). Om produkten har förvarats i en lägre temperatur (under 15 °C) ska den stå i normal rumstemperatur i 30 minuter innan den används.

6. Hantera alla prover som potentiellt infektiösa.

7. Om provtagning samt förvaring och transport av proverna utförs felaktigt eller slarvigt kan testresultaten bli otillförlitliga.

8. Använd den topspinne som ingår i testkitet för bästa möjliga genomförande av provtagningen.

9. Rätt genomförd topsning är det viktigaste steget i provtagningen. Se till att du samlar upp tillräckligt mycket provmaterial (nässekret), framför allt vid anterior nasal provtagning.

10. Snyt dig flera gånger före provtagningen.

11. Proverna ska undersökas så snart som möjligt efter provtagningen.

12. Droppa testprovet endast i provbrunnen (S).

13. För många eller för få droppar av extraktionslösningen kan ge ett ogiltigt eller felaktigt testresultat.

14. Barn under 14 år bör få hjälp av en vuxen.

BEGRÄNSNINGAR:

1. Testet är endast avsett för kvalitativ påvisning av SARS-CoV-2-virusantigen vid anterior nasal topsprovning (i främre näsan). Den exakta koncentrationen av SARS-CoV-2-virusantigen kan inte bestämmas med detta test.

2. Det är mycket viktigt att provtagningen sker på rätt sätt. Om anvisningarna inte följs kan testresultaten bli otillförlitliga. Felaktig provtagning, förvaring eller infrysning och upptining av provet kan leda till otillförlitliga testresultat.

3. Om provets virusbelastning ligger under testets bevisgräns kan resultatet av provtagningen bli negativt.

4. Som vid alla diagnostiska tester bör en slutgiltig klinisk diagnos inte baseras på resultatet från en enda provtagning. Diagnosen bör i stället ställas av läkaren efter utvärdering av alla kliniska resultat och laboratoriefynd.

5. Ett negativt resultat utesluter inte en viral infektion med SARS-CoV-2 och bör bekräftas med molekylärdiagnostiska metoder vid misstanke om COVID-19.

6. Ett positivt resultat utesluter inte en koinfektion med andra patogener.

7. SARS-CoV-2-antigensnabbtestet kan påvisa såväl livskraftigt som icke-livskraftigt SARS-CoV-2-material. SARSCoV-2-snabbtestets prestanda beror på virusbelastningen och korrelerar eventuellt inte med andra diagnosmetoder som använts på samma prov.

8. Användarna bör testa proverna så snart som möjligt efter provtagningen och under alla omständigheter senast två timmar efter provtagningen.

9. Känsligheten hos nasala eller orofaryngeala topsningar kan vara lägre än hos nasofaryngeala topsningar. Det rekommenderas att metoden med nasofaryngeal topsning utförs av medicinsk fackpersonal.

10. Monoklonala antikroppar som genomgått mindre aminosyraförändringar i målepitopregionen kan eventuellt inte påvisa SARS-CoV-2-virus eller ger mindre känslighet.

11. Mängden antigen i ett prov kan avta med sjukdomstiden. Prover som tas efter den femte till sjunde sjukdomsdagen har större sannolikhet att visa ett negativt resultat jämfört med en RT-PCR-analys.

12. Kitet har validerats med de medföljande topspinnarna. Om andra topspinnar används kan följden bli falska negativa resultat.

13. Giltigheten för SARS-CoV-2-antigensnabbtestet har inte bevisats för identifiering/bekräftelse av vävnadskulturisolat och bör därför inte användas för detta.

14. Testkassettens korsreaktivitet har utvärderats genom testning av virus och andra mikroorganismer. De slutgiltiga testkoncentrationerna av virus och andra mikroorganismer finns dokumenterade i Cross-Reactivity-studien. De virus och andra mikroorganismer som anges där har, med undantag för human SARS-coronavirus, ingen inverkan på testkassettens testresultat. Positiva testresultat utesluter inte koinfektioner med andra smittämnen. Positiva resultat kan uppträda i fall med en infektion med SARS-CoV.

Artikelnummer

6921963712585

Klassificering

Medicinteknisk produkt

Varumärke

Boson Biotech

Förpackningsstorlek

1 st

Relaterade produkter