✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Minoxidil NET Forte 50 mg/ml Kutan Lösning 3 x 60 ml

Läkemedel
329 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Behandling av ärftligt håravfall hos män över 18 år

  • Används vid tidigt och mindre påtagligt stadie

  • Effekten kan synas efter 2-4 månader

  • Lösning som appliceras i hårbotten

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning.

Beskrivning

Minoxidil NET Forte är ett receptfritt läkemedel som används för att behandla ärftligt håravfall hos män över 18 år. Minoxidil Net Forte stimulerar håråterväxten och kan även bromsa ytterligare håravfall. Behandlingen kan utföras vid tidiga och mindre synliga former av ärftligt håravfall eller tunnhårighet på hjässan.

Hos ca 4 av 5 män bromsas håravfallet upp och flertalet av de personer som använder Minoxidil Net Forte får även någon form av återväxt. Effekt av behandlingen kan förväntas efter 2-4 månader, i vissa fall kortare eller längre tid. Fortsatt användning är nödvändig för att öka och bibehålla håråterväxten, annars kommer håravfallet tillbaka.

Den exakta verkningsmekanismen för minoxidil är inte fullständigt känd. Yngre personer som tappat hår under en kortare period eller uppvisar mindre hudytor där håret blivit tunnare har bäst förutsättning att få effekt av behandling med Minoxidil Net Forte. Den som haft utbredda kala ytor i flera år eller uppvisar långt framskridet håravfall har sämre förutsättning att få effekt av behandlingen.

I början av behandlingen, efter 2-6 veckor, kan ett tillfälligt ökat håravfall förekomma. Om håravfallet fortsätter under mer än två veckor bör du avbryta behandlingen.

Dosering & användning

Hår och hårbotten ska vara helt torra innan Minoxidil Net Forte appliceras.

Applicera och fördela 1 ml lösning 2 gånger per dygn (morgon och kväll) i hårbotten på området/områdena för håravfall. 1 ml motsvarar 6 spraypumpningar. Använd inte mer än 1 ml per gång och inte oftare än två gånger dagligen (tätare applikationer påskyndar inte effekten). För optimal effekt ska Minoxidil Net Forte användas varje dag. Fortsatt användning är nödvändig för att öka och bibehålla håråterväxten, annars kommer håravfallet tillbaka.

Innan sprayen används första gången ska pumpen monteras. Avlägsna flaskans skruvlock och skruva fast spraypumpen ordentligt. Tryck sedan fast spraymunstycket och tryck några gånger så att en jämn spray erhålls.

1. Fördela 6 spraypumpningar, motsvarande 1 ml, över de ytor som ska behandlas (morgon och kväll).

2. Sprid ut och massera lätt in Minoxidil Net Forte i hårbotten med hjälp av fingertopparna över de ytor som behandlas.

3. Tvätta händerna ordentligt efteråt.

Minoxidil Net Forte innehåller alkohol som kan orsaka en brännande känsla på skadad hud. Skölj med rikligt med kallt vatten om Minoxidil Net Forte skulle råka komma i kontakt med ögonen, munnen eller sår på huden.

Undvik att andas in den sprayade lösningen.

För att inte påverka effekten av Minoxidil Net Forte bör ett silikonfritt schampo användas vid hårtvätt (silikon kan också benämnas dimetikon).

Behandlingstidens längd

Eftersom hårväxt är en långsam process behöver Minoxidil Net Forte en viss tid för att verka. Vanligen krävs det kontinuerlig användning 2 gånger per dag under minst 2 månader innan effekten blir märkbar. I vissa fall kan det dock ta längre tid. Om ingen effekt syns inom 4 månader bör behandlingen avbrytas. Tala med

Fortsatt användning är nödvändig för att öka och bibehålla håråterväxten, annars kommer håravfallet tillbaka.

I början av behandlingen, efter 2-6 veckor, kan ett tillfälligt ökat håravfall förekomma. Om håravfallet fortsätter under mer än två veckor bör du avbryta behandlingen.

Minoxidil Net Forte bör inte användas vid plötsligt eller fläckvis uppträdande håravfall eller om huden eller hårbotten är röd, inflammerad, irriterad, infekterad eller öm.
Undvik kontakt med ögon, mun och andra slemhinnor samt sår på huden.

Du bör inte använda Minoxidil Net Forte:
- Om mönstret av håravfallet inte karaktäriseras av tillbakadragande hårfäste och/eller tunnhårighet på hjässan
- Om håravfall inte har drabbat någon annan i familjen
- Om du har börjat tappa hår plötsligt eller fläckvis
- Om du inte känner till orsaken till håravfallet
- Om du har röd, inflammerad, irriterad eller smärtande hårbotten

Undvik kontakt med ögon, mun och andra slemhinnor samt sår på huden.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Minoxidil Net Forte om du har en hjärtsjukdom som inkluderar onormal hjärtrytm eller hjärtfrekvens, kärlkramp eller bröstsmärta och/eller cirkulationsrubbningar.

Minoxidil Net Forte bör inte användas vid plötsligt eller fläckvis uppträdande håravfall eller om huden eller hårbotten är röd, inflammerad, irriterad, infekterad eller öm.

Eftersom Minoxidil Net Forte innehåller alkohol (etanol) är det mycket brandfarligt.

Förvaringsinstruktioner

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Behållaren innehåller mycket brandfarlig vätska och ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras vid högst 30°C.

Hittas även bland

Artikelnummer

7350041582199

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

NET

Beredningsform

Lösning

Ursprungsland

Rumänien

Förpackningsstorlek

180 ml

Relaterade produkter

Apohem Magazine