✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Melatonin Orifarm 3mg Melatonin 10 tabletter

Läkemedel
69 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Tabletter för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna över 18 år

  • Receptfritt läkemedel med 3mg melatonin

  • Hjälper till att reglera kroppens dygnsrytm

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning.

Beskrivning

Melatonin Orifarm är ett receptfritt läkemedel som används vid korttidsbehandling av jetlag hos vuxna över 18 år. Melatonin Orifarm innehåller den aktiva substansen melatonin, som har en sömn- och rogivande effekt och hjälper till att reglera kroppens dygnsrytm.

Jetlag orsakas av störning i dygnsrytmen som uppkommer vid resa över flera tidszoner. Vanliga symtom vid jetlag är sömnbesvär, ökad trötthet och sänkt prestationsförmåga. Melatonin Orifarm lindrar symtom på jetlag när det används enligt instruktioner.

Melatonin Orifarm rekommenderas för vuxna som flyger över minst 5 tidszoner, i synnerhet österut, och särskilt om de har upplevt symtom på jetlag i samband med tidigare resor. Vid behov kan det också användas av resenärer som passerar 2‑4 tidszoner.

Detta läkemedel är endast avsett för kortvarigt bruk för behandling av jetlag. Kontakta läkare om du har andra sömnbesvär som inte orsakats av jetlag.

Rekommenderas ej till gravida eller kvinnor som försöker bli gravida eller ammar.

Dosering & användning

Vuxna (+18 är) med jetlag: Rekommenderad dos är 1 tablett á 3 mg per dag, som tas vid läggdags lokal tid. Behandling inleds vid ankomst till destinationen och används i högst 5 dagar. Tidpunkten för intagandet av melatonin är viktig för effekten. Maximal daglig dos är 3 mg!

Tabletten ska sväljas med ett glas vatten, vid sväljsvårighet kan tabletten krossas i anslutning till intaget och blandas med vatten. Tabletten är delbar i två lika stora doser. Mat ska inte ätas 2 timmar före eller 2 timmar efter intag av Melatonin Orifarm.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

Detta läkemedel är endast avsett för kortvarigt bruk för behandling av jetlag. Kontakta läkare om du har andra sömnbesvär som inte orsakats av jetlag. Kontakta läkare om symtomen inte blir lindrigare eller om de förvärras.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Melatonin Orifarm:
- Om du har epilepsi. Melatonin kan öka anfallsfrekvensen hos patienter med epilepsi.
Om du har en autoimmun sjukdom (där kroppen ”angrips” av sitt eget immunförsvar).
- Om du har diabetes eller nedsatt glukostolerans, eftersom detta läkemedel kan öka blodsockernivån.
- Om du lider av kraftigt nedsatt leverfunktion eller njurfunktion.
- Om du röker. Rökning kan minska effekten av Melatonin Orifarm eftersom innehållsämnena i tobaksrök kan öka nedbrytningen av melatonin i levern.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Se avsnittet Andra läkemedel och Melatonin Orifarm, i bipacksedeln.

Melatonin Orifarm ska inte tas under graviditet och amning.

Fertila kvinnor bör använda preventivmedel under behandling med Melatonin Orifarm. Melatonin Orifarm kan påverkas av vissa preventivmedel, se avsnitt ”Andra läkemedel och Melatonin Orifarm” och avsnitt ”Graviditet, amning och fertilitet”.

Kör inte bil och använd inte maskiner efter att ha tagit melatonin.

Förvaringsinstruktioner

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i originalburken. Ljuskänsligt!

Den aktiva substansen är melatonin. En tablett på 3 mg innehåller 3 mg melatonin. Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, maltodextrin, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos.

Hittas även bland

Artikelnummer

5711313006836

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

Orifarm

Ursprungsland

Danmark

Förpackningsstorlek

10 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine