Fri frakt över 299 kr och vid recept
Årets e-handlare 2023

Andra köpte också...

Melatan 3 mg 10 tabletter

Läkemedel
89 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Tabletter mot jetlag

  • Hjälper till att reglera kroppens dygnsrytm

  • Används som tillfällig behandling

  • Kan tas av vuxna över 18 år

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning.

Beskrivning

Melatan är ett läkemedel som används tillfälligt för att behandla jetlag. Jetlag är sömnbesvär som kan uppstå när man flyger öster- eller västerut och passerar flera tidszoner. Tidsskillnaden kan göra det svårt för kroppen att ställa om dygnsrytmen till att sova på de tider som du i normala fall skulle vara vaken.

Melatan innehåller den aktiva substansen melatonin, ett naturliga hormon som kroppen själv kan tillverka och som hjälper till att reglera kroppens dag- och nattrytm. Med Melatonin kan du lättare komma in i den nya dygnsrytmen.

Läkemedlet rekommenderas för vuxna som flyger över minst 5 tidszoner, i synnerhet österut, och särskilt om de har upplevt symtom på jetlag i samband med tidigare resor. Vid behov kan Melatan även användas av resenärer som passerar 2–4 tidszoner.

Melatan ska bara användas kortvarigt och för behandling av jetlag hos dig som är över 18 år. Om du har sömnbesvär som inte orsakats av jetlag, bör du kontakta en läkare.

Läs bipacksedeln noga innan användning.

Dosering & användning

För vuxna (över 18 år):

Rekommenderad dos är 1 tablett per dag som tas vid läggdags lokal tid.

Tidpunkten för intagandet av melatonin är viktig! Dosen ska tas vid läggdags (lokal tid). Tabletterna ska sväljas med ett glas vatten.

Behandling inleds vid ankomst till destinationen och används i högst 4 dagar.

Detta läkemedel ska inte tas samtidigt som du äter mat. Ät inte mat under 2 timmar före eller 2 timmar efter planerat intag av melatonin.

Kontakta läkare om symtomemen inte blir lindrigare eller om de förvärras.

Fertila kvinnor bör använda preventivmedel under behandlingen. Melatan ska inte användas om du är gravid eller ammar. Rådgör med din läkare.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Melatan , om du har njursjukdom, leversjukdom eller någon autoimmun sjukdom som exempelvis diabetes och MS. Användning av Melatan rekommenderas inte om du har någon av sjukdomarna ovan.

Rökning kan göra att Melatan får sämre effekt, eftersom innehållsämnena i tobaksrök kan öka nedbrytningen av melatonin i levern.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Melatan om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (även receptfria sådana). Läs bipacksedeln noga!

Förvaringsinstruktioner

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Förvaras vid högst 30 °C. Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på etiketten (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Den aktiva substansen är Melatonin. En tablett på 3 mg innehåller 3 mg melatonin. Övriga innehållsämnen är: kalciumvätefosfatdihydrat, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, vattenfri kolloidalkiseldioxid, pregelatiniserad stärkelse.

Hittas även bland

Artikelnummer

7350041581734

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

Evolan

Beredningsform

Tablett

Förpackningsstorlek

10 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine