Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Thermacell Myggskydd Refill 48h 4-pack

-10%
341 kr 
Ord.pris 379 kr (-10%)Lägsta pris 360 kr (-5%)
10% på nästan alltgäller t.o.m. 2024-04-14
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Refill till Thermacell mygg-och knottskydd

  • 4 st gaspatroner och 12 st myggmedelsmattor

  • Passar alla Thermacell myggskyddsmodeller

Det här är ett bekämpningsmedel (biocid). Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Beskrivning

Refill till Thermacell mygg-och knottskydd. Refillpacket motsvarar 48 timmars effektiv användning och passar alla Thermacell myggskydd oavsett modell. Tillsammans med apparaten skapas en skyddszon på ca 20m².

Förpackningen innehåller 4 gaspatroner och 12 myggskyddsmattor.

Dosering & användning

Du installerar patronen genom att skruva fast den i luckan som du hittar på apparatens bottensida. När apparaten blivit varm värms mattan med myggmedel upp och ämnet frigörs. Myggor avskyr doften och håller sig borta, men vi människor inte känner någonting. En matta håller i ungefär 4 timmar och myggmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen.

Matta med myggmedel: Thermacell® Mosquito Repellent MAT

Bekämpningsmedel klass 3, Reg.nr 4775

Innehåller: d-Alletrin 0,5g.

Skadlig vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids- effekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etikett före användning. Undvik utsläpp i miljön. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/- regionala/nationella bestämmelser.

Användningsområde: Bekämpningsmedel mot mygg. Endast för utomhus bruk. Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Gaspatron: Thermacell® Butane Cartridge

Innehåller: Flytande petroleumgaser (LPG).

Extremt brandfarlig gas.

Varningar & försiktigheter

Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

Samla upp spill.

Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Skyddas från solljus.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skadligt vid inandning.

Extremt brandfarlig gas.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Läckande gas brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Hittas även bland

Artikelnummer

843654030227

Klassificering

Bekämpningsmedel

Varumärke

Thermacell

Förpackningsstorlek

4 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine