✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Thermacell Myggskydd Refill 120h 10-pack

679 kr 
Slutsåld, Bevaka, så mejlar vi när den är tillbaka!
isLoggedIn=false

Snabba fakta

  • Refill till Thermacell mygg-och knottskydd

  • 10 st gaspatroner och 30 st myggmedelsmattor

  • Passar alla Thermacell myggskyddsmodeller

Det här är ett bekämpningsmedel (biocid). Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Beskrivning

Refill till Thermacell mygg-och knottskydd. Refillpacket motsvarar 120 timmars effektiv användning och passar alla Thermacell myggskydd oavsett modell. Tillsammans med apparaten skapas en skyddszon på ca 20m².

Förpackningen innehåller 10 gaspatroner och 30 myggskyddsmattor.

Dosering & användning

Du installerar patronen genom att skruva fast den i luckan som du hittar på apparatens bottensida. När apparaten blivit varm värms mattan med myggmedel upp och ämnet frigörs. Myggor avskyr doften och håller sig borta, men vi människor inte känner någonting. En matta håller i ungefär 4 timmar och myggmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen.

Matta med myggmedel: Thermacell® Mosquito Repellent MAT

Bekämpningsmedel klass 3, Reg.nr 4775

Innehåller: d-Alletrin 0,5g.

Skadlig vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids- effekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etikett före användning. Undvik utsläpp i miljön. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/- regionala/nationella bestämmelser.

Användningsområde: Bekämpningsmedel mot mygg. Endast för utomhus bruk. Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Gaspatron: Thermacell® Butane Cartridge

Innehåller: Flytande petroleumgaser (LPG).

Extremt brandfarlig gas.

Varningar & försiktigheter

Extremt brandfarlig gas.

Skadligt vid inandning.

Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Samla upp spill.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

Skyddas från solljus.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

Förvaras på väl ventilerad plats.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Läckande gas brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Hittas även bland

Artikelnummer

843654030302

Klassificering

Bekämpningsmedel

Varumärke

Thermacell

Förpackningsstorlek

10 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine