✓ Fri frakt över 349 kr och vid recept

Andra köpte också...

Thermacell MR300 Svart 1 st

332 kr 
Ord.pris 415 kr (-20%)Lägsta pris 332 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

 • Effektivt och lättanvänt myggmedel

 • Skapar en skyddszon på ca 20m²

 • Ger skydd mot mygg upp till 12 timmar

Det här är ett bekämpningsmedel (biocid). Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Beskrivning

MR300 är ett extremt effektivt och lättanvänt myggskydd för utomhusbruk. Du håller den enkelt i handen vilket gör den smidig att använda när du rör dig i skog och natur men även när du slagit läger för natten. Myggskyddet skapar en skyddszon mot mygg och knott på ca 20m².

Du installerar patronen genom att skruva fast den i luckan som du hittar på apparatens bottensida. När du sätter igång apparaten genererar gaspatronen värme. När apparaten blivit varm värms mattan med myggmedel upp och ämnet frigörs. Myggor avskyr doften och håller sig borta, men vi människor inte känner någonting. En matta håller i ungefär 4 timmar.

 • Skapar en skyddszon på ca 20m²
 • Ljudlös och luktfri
 • 12 timmars myggskydd ingår

 • Förpackningen innehåller:

  • 1 st MR 300
  • 3 st mattor med myggmedel
  • 1 st gaspatron som ger 12 timmars skydd

  • Myggmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen.

   Spela Filmen

   Dosering & användning

   M300 drivs av en gaspatron som även finns att köpa som refillprodukt. Den innehåller tillräckligt mycket gas för att driva enheten i ungefär 12 timmar. Du installerar patronen genom att skruva fast den i luckan som du hittar på apparatens bottensida. När du sätter igång apparaten genererar gaspatronen värme. Värmen aktiverar myggmedlet och skapar en skyddszon.

   Matta med myggmedel: Thermacell® Mosquito Repellent MAT

   Bekämpningsmedel klass 3, Reg.nr 4775

   Innehåller: d-Alletrin 0,5g.

   Skadlig vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids- effekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etikett före användning. Undvik utsläpp i miljön. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/- regionala/nationella bestämmelser.

   Användningsområde: Bekämpningsmedel mot mygg. Endast för utomhus bruk. Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

   Gaspatron: Thermacell® Butane Cartridge

   Innehåller: Flytande petroleumgaser (LPG).

   Extremt brandfarlig gas.

   Varningar & försiktigheter

   Extremt brandfarlig gas.

   Skadligt vid inandning.

   Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

   Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

   Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

   Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

   Förvaras oåtkomligt för barn.

   Samla upp spill.

   Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

   Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

   Skyddas från solljus.

   Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.

   Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

   Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

   Förvaras på väl ventilerad plats.

   Förvaringsinstruktioner

   Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. Får ej hanteras, förvaras eller öppnas nära öppen låga, värmekällor eller antändningskällor. Skyddas mot direkt solljus. Innehåll under tryck. Punktera inte behållaren och destruera den inte genom förbränning. Får inte utsättas för värme. Skydda behållare från skador. Använd endast korrekt specificerad utrustning som är lämplig för denna produkt, dess tillförseltryck och temperatur. Vid tvivel ta kontakt med din gasleverantör. Gå inte in I lagerlokaler eller slutna utrymmen om det inte finns tillräckligt med ventilation. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Tryckbehållare får ej utsättas för temperaturer över 50 °C. Gäller även tömd behållare. Förvaras avskilt från värme, gnistor och öppen eld. Lagra på en sval, torr plats skyddat mot direkt solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

   Hittas även bland

   Artikelnummer

   843654001913

   Klassificering

   Bekämpningsmedel

   Varumärke

   Thermacell

   Förpackningsstorlek

   1 st

   Passar bra till

   Relaterade produkter

   Apohem Magazine