✓ Fri frakt över 349 kr och vid recept

Andra köpte också...

Thermacell Lanterna Svart 1 st

332 kr 
Ord.pris 415 kr (-20%)Lägsta pris 332 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Lanterna med myggskydd och LED-belysning

  • Skapar en skyddszon på ca 20m²

  • Avsedd för utomhusbruk

Det här är ett bekämpningsmedel (biocid). Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Beskrivning

Lanternan är ett extremt effektivt och lättanvänt myggskydd för utomhusbruk. Den skapar en skyddszon mot mygg och knott på ca 20m² och har dessutom en inbyggd LED-lampa. Ställ den på altanen, balkongen eller på uteplatsen där du ställt din husvagn eller husbil.

Lanternan drivs av en gaspatron som även finns att köpa som refillprodukt. När du sätter igång apparaten genererar gaspatronen värme. Värmen aktiverar myggmedlet och skapar en skyddszon. Lanternan innehåller tillräckligt mycket gas för att driva enheten i ungefär 12 timmar.

Förpackningen innehåller:
1 st lanterna
3 mattor med myggmedel
1 gaspatron

Dosering & användning

Lanternan drivs av en gaspatron som även finns att köpa som refillprodukt. Den innehåller tillräckligt mycket gas för att driva enheten i ungefär 12 timmar. När du sätter igång apparaten genererar gaspatronen värme. Värmen aktiverar myggmedlet och skapar en skyddszon.

Användningsområde: Bekämpningsmedel mot mygg. Endast för utomhus bruk. Får endast användas i därtill avsedd apparatur. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Matta med myggmedel: Thermacell® Mosquito Repellent MAT

Bekämpningsmedel klass 3, Reg.nr 4775

Innehåller: d-Alletrin 0,5g.

Gaspatron: Thermacell® Butane Cartridge

Innehåller: Flytande petroleumgaser (LPG).

Extremt brandfarlig gas.

Varningar & försiktigheter

Skadligt vid inandning.Extremt brandfarlig gas.Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor.Skyddas från solljus.Förvaras oåtkomligt för barn.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Samla upp spill.Förvaras på väl ventilerad plats.Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. Läckande gas brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras på väl ventilerad plats. Innehållet lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala/regionala/nationella bestämmelser.

Artikelnummer

843654004662

Klassificering

Bekämpningsmedel

Varumärke

Thermacell

Förpackningsstorlek

1 st

Passar bra till

Relaterade produkter

Apohem Magazine