✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Losec 10 mg Omeprazol 14 tabletter

Läkemedel
89 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Tabletter vid tillfällig halsbränna

  • Motverkar sura uppstötningar

  • Innehåller oemprazol

  • Kan användas av vuxna (+18 år)

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning.

Beskrivning

Losec är tabletter som du kan använda tillfälligt vid halsbränna och sura uppstötningar. Losec innehåller läkemedelssubstansen omeprazol och tillhör en grupp av läkemedel som kallas ”protonpumpshämmare”. Dessa verkar genom att reducera mängden syra som produceras i magen, vilket dämpar *refluxsymtomen. Det kan vara nödvändigt att ta tabletterna i 2–3 dagar i rad för att uppnå symtomlindring. En tablett verkar upp till 24 timmar.

*Reflux är återflödet av syra från magsäcken till matstrupen, som kan bli inflammerad och smärtsam. Detta kan orsaka symtom såsom smärtsam brännande känsla i bröstet som stiger upp mot halsen (halsbränna) och en sur smak i munnen (sura uppstötningar).

Dosering & användning

Rekommenderad dos för dig över 18 år: 2 tabletter (10 mg/tablett) en gång dagligen i 14 dagar. Kontakta läkare om du inte är symtomfri efter denna period.

Du bör ta tabletterna på morgonen. Du kan ta tabletterna tillsammans med föda eller på ”tom mage”. Svälj dina tabletter hela tillsammans med ett halvt glas vatten.

Det kan vara nödvändigt att ta tabletterna i 2-3 dagar i rad för att uppnå symtomlindring.

Ta inte Losec i mer än 14 dagar utan att ta kontakt med din läkare. Om du inte får en lindring, eller om du får en förvärring av dina symtom, ta kontakt med din läkare.

Ta inte Losec:
- om du är allergisk mot omeprazol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel
- om du är allergisk mot mediciner som innehåller andra protonpumpshämmare (till exempel pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
- om du använder läkemedel som innehåller nelfinavir (används mot HIV-infektion).

Losec kan dölja symtom på andra sjukdomar. Se bipacksedelns avsnitt "Varningar och försiktighet".

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även läkemedel som du köper utan recept. Detta eftersom Losec kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka effekten av Losec.

Förvaringsinstruktioner

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25°C. Förvara läkemedlet i originalförpackningen (blistret). Fuktkänsligt.

Den aktiva substansen är omeprazol. Losec enterotabletter innehåller omeprazolmagnesium motsvarande 10 mg omeprazol.Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, glycerylmonostearat, hydroxipropylcellulosa, hydroxipropyl metylcellulosa, magnesiumstearat, metakrylsyra kopolymer, sockersfärer, paraffin, makrogol (polyetylenglykol), polysorbat, tvärbundet polyvinylpyrrolidon, natriumhydroxid (för pH-justering), natriumstearylfumarat, talk, trietylcitrat, järnoxid, titandioxid.

Artikelnummer

4260747720333

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

Losec

Beredningsform

Tablett

Förpackningsstorlek

14 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine