Andra köpte också...

Crearome Eterisk Olja Rosmarin Kamfertyp 10 ml

70 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Eterisk olja rosmarin har en örtig och frisk doft

  • Passar bra att blanda med en basolja vid uppiggande massage

  • Passar även för att pigga upp ett trött sinne

Beskrivning

Eterisk olja rosmarin har en örtig och frisk doft. Särskilt bra för uppiggande muskelmassage och lämplig för ett trött sinne.

Eteriska oljor kan vara en stor källa till glädje och njutning. Det är dock viktigt att man väljer eteriska oljor man känner till och har läst om och därefter doserar med förstånd. De flesta eteriska oljor är ofarliga vid rätt dosering men det finns en del eteriska oljor man ska använda med försiktighet eller undvika helt och hållet.

Använd ej outspädd på huden, kan vara hudirriterande.

Dosering & användning

Använd tillsammans med en bärarolja eller för doftlampa.

Använd tillsammans med en basolja eller i en aromalampa.

Eteriska oljor kan användas i hudvård men oljorna måste alltid blandas ut i något annat för att inte verka för starkt!

Allmänna säkerhetsråd:
Använd inte eteriska oljor outspädd på huden.
Förvara eteriska oljor utom räckhåll för barn och djur.
Använd inte eteriska oljor i eller nära ögonen.
Använd ALDRIG eteriska oljor invärtes i terapeutiskt syfte.

Varningar & försiktigheter

Brandfarlig vätska och ånga.

Skadlig vid förtäring.

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka organskador.

Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du behöver söka läkarvård.

Vid förtäring: Kontakta genast giftinformationscentralen / läkare!

Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten och tvål.

Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid exponering eller misstanke om exponering, kontakta giftinformationscentralen.

Framkalla INTE kräkning!

Förvaringsinstruktioner

Förvaras försluten, utom räckhåll för barn och husdjur.

Eterisk olja rosmarin (Rosmarinus officinalis oil). Innehåller Alpha-penine, 1,8 cineole, Camphor, Beta-penine, Terpinen-4-ol, Limonen, Myrcele, Para-cymene, Terpinenes.

Artikelnummer

7330970001343

Varumärke

Crearome

Ursprungsland

Spanien

Förpackningsstorlek

10 ml

Relaterade produkter

Apohem Magazine