✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Air Wick FreshMatic Auto Spray Start Kit

99 kr 
Få i lager, passa på innan den tar slut!

Snabba fakta

  • Station för doftspray

  • Kan hängas eller ställas där du vill

  • Avger automatiskt en spraydoft

  • Ger upp till 70 dagar av fräschör

Beskrivning

Air Wick Freshmatic Startkit är en automatisk station för doftspray och kan hängas eller ställas var som helst i hemmet. Air Wick avger automatiskt en spraydoft som ständigt håller ditt hem fräscht och tar bort dåliga lukter. Innehåller inget vatten, så att du kan njuta av mer doft i luften och mindre på golvet.

Airwick Freshmatic ger upp till 70 dagar av fräschör. Levereras med 1 AA-batteri.

Dosering & användning

Läs och följ försiktighetsåtgärder på aerosolburken. Använd endast med Air Wick refills. Ställ enheten på OFF innan du sätter in refillen.

RIKTA ALDRIG MOT ANSIKTET!

Vid påslagning -startar sprejningen efter 15 sekunder. Av säkerhetsskäl ska du noga följa bruksanvisningen som följer med Freshmatic-enheten.

PLACERA ENHETEN OVANFÖR ÖGONHÖJD (MINST 2 METER ÖVER GOLVET) OCH MINST 30 CM UNDER NÅGON YTA (T.EX. TAKET).

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Använd endast icke-uppladdningsbara alkaliska batterier. Säkerställ att batterierna är korrekt isatta och riktade mot (+) och (-) terminalerna. Om batterierna läcker - ta bort dem och läckt material omedelbart. Ta ur batterierna om enheten inte används under en längre tid. Stäng av enheten om användaren är borta längre än en vecka. Utsätt inte batteriet för vatten, öppen eld eller höga temperaturer. Orsaka inte kortslutning. Försök inte ladda batterierna.

Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Extremt brandfarlig aerosol!

Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

Varningar & försiktigheter

Extremt brandfarlig aerosol.

Indeholder/Innehåller/Sisältää/Inneholder: Limonene, Citral, Linalool. Kan udløse allergisk reaktion. /Kan orsaka en allergisk reaktion. /Voi aiheuttaa allergisen reaktion./Kan gi en allergisk reaksjon

Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras oåtkomligt för barn

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperature över 50°C.

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

Avfall: enligt lokala föreskrifter.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden.

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Använd i välventilerade utrymmen.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.

Indeholder /Innehåller /Sisältää /Inneholder:Limonene, Citral, Linalool. Kan udløse allergisk reaktion. /Kan orsakaen allergisk reaktion. /Voi aiheuttaa allergisen reaktion. /Kan gi enallergisk reaksjon. Ingredients: www.rbeuroinfo.com

Artikelnummer

5714970000841

Varumärke

Air Wick

Ursprungsland

Ungern

Förpackningsstorlek

250 ml

Relaterade produkter