✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Air Wick Essential Mist Relaxing Lavender Diffuser + Refill 20 ml

149 kr 
Få i lager, passa på innan den tar slut!

Snabba fakta

  • Startkit med diffuser och färdigblandad refill

  • Sprider en avslappnande doft av lavender

  • Refillen räcker upp till 45 dagar

Beskrivning

Air Wick Essential Mist Starterkit med doft av Relaxing Lavender. Air Wick Essential Mist automatisk doftspridare fyller rummet med mild, doftande mist blandad med naturliga eteriska oljor.

Refill Relaxing Lavender sprider avslappnande doft av lavender i ditt hem. Refillen räcker upp till 45 dagar - justerbar frekvens för doft. Refillerna är färdigblandade - inget vatten behöver tillsättas.

Förpackningen innehåller 1 refill, 1 aromadiffuser och 3 batterier.

Dosering & användning

Användningsinstruktioner

1. Vrid och ta loss enhetens nederdel.

2. Sätt i 3 batterier.

3. Ta av locket på refillflaskan. Tryck in refillflaskan i upprätt läge tills du hör ett klick, som innebär att flaskans övre del sitter säkert på plats.

4. Sätt tillbaka nederdelen.

5. Starta enheten med skjutreglaget (blått ljus blinkar) och ställ in intensiteten.

6. Enheten körs i en 8-timmarscykel och släpper ut doft regelbundet, innan den går över till standby-läge till nästa dag.

Produktegenskaper: A) Om du vill ändra starttiden flyttar du skjutreglaget till av-läget och startar sedan enheten på önskad starttid.

B) Doftnivån kan ställas in på låg, medelhög eller hög. När refillen snart är slut blinkar enheten i 24 timmar. När du sätter i en ny refill ska du ta ur och sätta tillbaka batterierna för att starta livslängdsräknaren. Placera produkten på en plan yta. Se till att produkten alltid hålls upprätt.

Varningar & försiktigheter

Kan orsaka en allergisk reaktion. (Innehåller: Coumarin, linalool, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, alpha-iso- Methylionone, Limonene, Lyral, Delta-Damascone.) 

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras inlåst, utom räckhåll för barn och husdjur.

Artikelnummer

5714970002555

Varumärke

Air Wick

Förpackningsstorlek

20 ml

Relaterade produkter