✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Air Wick Calming Rose Refill 20 ml

46 kr 
Få i lager, passa på innan den tar slut!

Snabba fakta

  • Refill till Air Wick Essential Mist startkit

  • Sprider en doft av rosor

  • En refill räcker upp till 45 dagar

Beskrivning

Refill till Air Wick Essential Mist startkit. Calming Rose sprider en varm och blommig doft av rosor i ditt hem.

En refill räcker upp till 45 dagar beroende på frekvensen du väljer på doftspridaren.

Dosering & användning

Refillflaskan har ett barnsäkert lock. En öppnad refill får inte förvaras utanför enheten. Lämna den aldrig utan uppsikt. När refillflaskan är tom ska den kasseras på ett säkert sätt utom räckhåll för barn. Använd endast enligt anvisningar. Använd i välventilerade utrymmen.

Använd endast med Air Wick refills.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN OCH HUSDJUR.

SVÄLJ INTE PRODUKTEN.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras inlåst. Lämna den tömda förpackningen i enlighet med lokala förskrifter.

Varningar & försiktigheter

Indeholder/Innehåller/Sisältää: alpha-Amylcinnamaldehyde, alpha-Hexylcinnamaldehyde, Hydroxycitronellal, 3 and 4-(4-Hydroxy-4-methylpen-tyl)-3-cyclohexene-1-carboxalde-hyde, Isoeugenol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahy-dro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, Linalool, Limonene and dl-Citronellol. Kan udløse en allergisk reaktion./Kan orsaka en allergisk reaktion./Voi aiheuttaa allergisen reaktion.Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARNVID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.Förvaras inlåst.Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Använd i välventilerade utrymmen.Lämna den tömda förpackningen i henhold til lokale forskrifter.Framkalla INTE kräkning.

Förvaringsinstruktioner

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN OCH HUSDJUR. Förvaras inlåst.

Indeholder/Innehåller/Sisältää: Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, hydrocarbons, c11-c13, isoalkanes,><2% aromatics.>

Artikelnummer

5714970004238

Varumärke

Air Wick

Ursprungsland

Ungern

Förpackningsstorlek

20 ml

Relaterade produkter