Fri frakt över 299 kr och vid recept
Årets e-handlare 2023

Andra köpte också...

by Myrberg RELAX Eterisk Olja 10 ml

-5%
151 kr 
Ord.pris 159 kr (-5%)Lägsta pris 119 kr 
Erbjudandetgäller t.o.m. 2024-02-25
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Eterisk olja med lavendel och rosmarin

  • För aromaterapi och hudvård

  • Mycket koncentrerad

Beskrivning

RELAX är en eterisk olja med lavendel och rosmarin. Den har en lugnande doft som verkar mentalt avslappnande.
Eteriska oljor utvinns från en blommas blad, fruktens skal eller andra växtdelar och har både doft och funktion! Sedan urminnes tider har de använts för att skapa dofter och parfymer och för sin naturmedicinska verkan. Eteriska oljors kraftiga koncentration gör att endast en mycket liten mängd räcker långt.

OBS! Eteriska oljor är mycket koncentrerade och måste spädas med en neutral olja, tex mandelolja, för att kunna appliceras på huden.

Dosering & användning

Kroppsvård: ca. 20 droppar blandas med 100 ml massageolja eller lotion.

Bad/bastu: 10 droppar i badkar eller i 2,5 l vatten till bastunspann.

Rumsdoft: 2-4 droppar till aromalampa. Uppfriskande ansiktsvård: Vrid upp en tvättlapp med kallt vatten i handfatet tillsätt 2-4 droppar, tvätta ansiktet.

För oren hud eller förkylning: Droppa 2-4 droppar i en skål med kokat, varmt vatten, lägg handduk över huvudet och tag djupa andetag i ca. 3-5 min.

Kan även användas som doft vid städning: droppa några droppar på lite hushållspapper, dammsug upp.

Kroppsvård: ca. 20 droppar blandas med 100 ml massageolja eller lotion.

Bad/bastu: 10 droppar i badkar eller i 2,5 l vatten till bastunspann.

Rumsdoft: 2-4 droppar till aromalampa.

Uppfriskande ansiktsvård: Vrid upp en tvättlapp med kallt vatten i handfatet tillsätt 2-4 droppar, tvätta ansiktet.

För oren hud eller förkylning: Droppa 2-4 droppar i en skål med kokat, varmt vatten, lägg handduk över huvudet och tag djupa andetag i ca. 3-5 min.

Kan även användas som doft vid städning: droppa några droppar på lite hushållspapper, dammsug upp.

Varningar & försiktigheter

Brandfarlig vätska och ånga.

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan orsaka organskador.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla inte kräkning! Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna. Tillkalla läkare eller ambulans. Symptom på kemisk lunginflammation kan tillkomma efter flera timmar. Personer som har svalt produkten ska därför stå under medicinsk uppsikt minst 48 timmar.

Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök omedelbart läkarhjälp.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Kontakta läkare eller akutmottagning - ta med etiketten eller säkerhetsdatablad.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.Förvaras svalt i ett väl ventilerat utrymme, avskiljt från möjliga antändningskällor.

Eukalyptol Linalylacetat Linalool; 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; dl-linalool citral 1,7,7-trimethylbicyclo,2,2,1,heptan-2-one pin-2(3)-ene (Alpha-pinene) (S)-p-menta-1,8-dien;(±)-1-metyl-4-(1-metylvinyl)ciklohexen;trans-1-metyl-4-(1-metylvinyl)cyklohexen;(R)-p-menta1,8-dien;dipenten;d-limonen;limonen;l-limonen Terpinen-4-ol beta-Caryophyllen Pin-2(10)-ene (Beta Pinen) Reaction mass of 3-isopropyl-6-methylenecyclohexene and (4R)-1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexene and (4S)-1- methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexene (B-Phellandrene) p-mentha-1(7),2-diene 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene (Myrcene) geraniol 3,7-DIMETHYL-6-OCTEN-1-OL 1-Octen-3-ol p-Mentha-1,4(8)-dien 1-octen-3-yle acetat (R*,R*)-α,4-dimethyl-α-(4-methyl-3-pentenyl)cyclohex-3-ene-1-methanol (α-Bisabolol) 3,7,7-trimethyl bicyclohep-3-en Geranyl acetate Neryl acetate (4S)-1-methyl-4-(6-methylhepta-1,5-dien-2-yl)cyclohexene (beta Bisabolene) Coumarin p-mentha-1,3-dien 5-isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]hex-2-ene (alpha-Thujene)

Hittas även bland

Artikelnummer

7350084730229

Varumärke

by Myrberg

Förpackningsstorlek

10 ml

Relaterade produkter

Apohem Magazine