✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Better You Eterisk Rosmarinolja EKO 10 ml

Eko
118 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Beskrivning

Rosmarinolja är en olja med många fina egenskaper. Den är vanlig i hud – och hårvårdsprodukter och i luftrenare.

Rosmarin är en mellannot som passar bra ihop med Basilika, Bergamott, Sandelträ, Grapefrukt, Citron, Citrongräs, Mandarin, Pepparmynta, Timjan, Tallbarr, Apelsin, Oregano/Moringa och Lavendel.

Dosering & användning

Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans.

Hälsoskadlig outspädd. Använd skyddshandskar, -kläder, ögon- och ansiktsskydd. Inandas ej damm/rök/dimma/ångor/spray. Tvätta huden noga efter användning.

Varningar & försiktigheter

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Brandfarlig vätska och ånga.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan orsaka skador på organ.

Orsakar hudirritation.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar obehagskänsla på huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.

VID DIREKT HUDKONTAKT: Tvätta grundligt med tvål och vatten. Om hudirritation uppstår, uppsök medicinsk rådgivning.

VID DIREKT ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Om möjligt, avlägsna kontaktlinser, fortsätt skölj.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras väl försluten, utom räckhåll för barn och husdjur.

Ekologisk Rosmarinolja (Rosmarinus officinalis). Framställd genom destillering av blad och blommor/knoppar.

Hittas även bland

Relaterade produkter

Apohem Magazine