Fri frakt över 299 kr och vid recept
Årets e-handlare 2023

Andra köpte också...

Better You Eterisk Olja Ylang Ylang EKO 10 ml

Eko
109 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Ekologisk eterisk olja

  • Söt, varm och kryddig blomdoft

  • Ska spädas ut

Beskrivning

Ylang Ylangolja har en tung, sensuell och söt doft, med toner av finaste jasmin och syren. Det är en mycket dryg olja som stannar länge i luften. Ylang ylang-oljan passar att använda i såväl hud- och hårvård, som aromaterapi och gör-det-själv produkter.

Oljan utvinns ur ylangblomman och har en kraftigt blommig och tropisk toppnot med en krämig, djup mellannot. Dessa egenskaper gör den eteriska oljan till en populär ingrediens i parfymer där den används som fixör. Blandar sig bra med bergamott, citron, grapefrukt, geranium, lavendel, basilika, ravensara, sandelträ och jasmin.

Viktigt! Oljan ska användas utspädd.

Dosering & användning

Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans.

Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning!

Varningar & försiktigheter

Kan vara skadligt vid förtäring.

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

Irriterar huden.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

VID HUDKONTAKT: Vid direkt hudkontakt (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag sök läkarhjälp.

VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.

VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.

Förvaringsinstruktioner

Förvara förpackningen väl försluten på en kall, torr plats. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Undvik att inandas rök/gaser/ångor och sprej. Förvaras utom räckhåll för barn.

Ekologisk eterisk Ylang Ylangolja (Cananga Odorata). Framställd genom destillering av blommor.

Hittas även bland

Artikelnummer

7350062781052

Varumärke

Better You

Egenskap

Ekologisk

Förpackningsstorlek

10 ml

Relaterade produkter

Apohem Magazine