Snabb leverans & fri frakt över 199kr

Andra köpte också...

Better You Eterisk Olja Ylang Ylang EKO 10 ml

Eko
99 kr
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Ekologisk eterisk olja

  • Söt, varm och kryddig blomdoft

  • Kan användas utblandad på huden

Beskrivning

Ylang Ylangolja (Cananga Odorata) är en ekologisk eterisk olja och har en söt, varm och kryddig blomdoft. Den är en mycket vanlig ingrediens i parfym, kosmetik, tvål och hårvård. Sägs vara ett afrodisiakum men är också balanserande och antiseptisk. Ylang Ylangolja är även lugnande, avstressande och motverkar sömnproblem vid aromaterapi. Passar bra att blanda med Bergamott och Jasmin.

Viktigt! Oljan ska användas utspädd.

Dosering & användning

Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans. Hälsoskadlig outspädd. Tvätta huden noga efter användning!

Fara! Kan vara skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.

VID HUDKONTAKT: Vid direkt hudkontakt (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag sök läkarhjälp.

VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.

Förvaringsinstruktioner

Förvara förpackningen väl försluten på en kall, torr plats. Undvik utsläpp till miljön.Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.Undvik att inandas rök/gaser/ångor och sprej. Förvaras utom räckhåll för barn.

Ekologisk eterisk Ylang Ylangolja (Cananga Odorata). Framställd genom destillering av blommor.
Artikelnummer7350062781052
VarumärkeBetter You
EgenskapEkologisk
Förpackningsstorlek10 ml

Relaterade produkter

Tips & råd