Fri frakt över 299 kr och vid recept
Årets e-handlare 2023

Andra köpte också...

Better You Eterisk Eukalyptusolja EKO 10 ml

109 kr 
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Ekologisk eterisk eukalyptusolja

  • 100% ren och outspädd olja

  • För massage eller som aromaterapi

Beskrivning

Eukalyptusoljans arom är uppfriskande, mycket diffus och genomträngande med subtila citrus- och peppar-blommiga toner. Används oftast vid massage eller som aromaterapi.

Blandar sig bra med bland annat: svartpeppar, cederträ, ingefära, koriander, enbär, citron, tea tree, lavendel, citrongräs, citronmeliss, pepparmint, tall, rosmarin och timjan.

Dosering & användning

Utblandad i olja (max. 2 % koncentration) på huden eller som aromaterapi. Börja med ett litet område för att kontrollera tolerans.

Hälsoskadlig outspädd. Använd skyddshandskar. Tvätta huden noga efter användning.

Varningar & försiktigheter

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

Kan vara skadligt vid förtäring.

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

VID HUDKONTAKT: Vid direkt hudkontakt (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag sök läkarhjälp.

VID ÖGONKONTAKT: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation, sök läkarhjälp.

VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.

.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras väl försluten och utom räckhålll för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

Ekologisk Eukalyptusolja (Eucalyptus globulus). Framställd genom destillering av blad.

Artikelnummer

7350071064283

Varumärke

Better You

Förpackningsstorlek

10 ml

Relaterade produkter

Apohem Magazine