Andra köpte också...

addeira Dr. Yglo Vårtbehandling Fryspenna 50 ml

Medicinteknisk produkt
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Vårtborttagning med frysteknik

  • Fungerar på vårtor som sitter på händer och fötter

  • Kan användas på barn från 4 år

Det här är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

Beskrivning

Dr. Yglo vårtfrysningspenna tar bort vårtor från fingret, handen eller foten på ett snabbt och effektivt sätt. Pennan fryser vårtan direkt där den sitter, utan att barnet behöver känna obehag på huden runt omkring. Behandlingen är klar på några sekunder och ni behöver bara använda fryspennan en enda gång.

Dr. Yglo vårtbehandling kan användas på barn från 4 år. Läs bruksanvisningen noga innan användning.

Dosering & användning

Kan användas på barn från 4 år. Läs bipacksedeln noga.

1. Sätt fast applikatorn på aerosolbehållaren med metallspetsen uppåt. Tryck inte ner på applikatorn förrän det ska kylas ner.

2. Placera aerosolbehållaren på ett plant, hårt underlag och tryck ner det vita applikatorn i 3 sekunder. Låt sedan behållaren stå i 5 sekunder. Var noga med att undvika kontakt med metallspetsen när du trycker ner applikatorn.

3. Ta bort applikatorn från aerosolbehållaren med metallspetsen uppåt.

4. Applicera metallspetsen på handvårtan i 20 sekunder eller på fotvårtan i 40 sekunder. Se till att metallspetsen täcker så mycket av handvårtan eller fotvårtan som möjligt.

Trycksatt behållare; kan brista vid uppvärmning. Får inte genomborras eller brännas efter användning. Får inte utsättas för värme, gnistor, heta ytor eller eld. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen eld eller annan antändningskälla.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn mellan 10-25°C. Får inte utsättas för temperaturer som överstiger 50 °C eller direkt solljus.Trycksatt behållare; kan brista vid uppvärmning. Får inte genomborras eller brännas efter användning. Får inte utsättas för värme, gnistor, heta ytor eller eld. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen eld eller annan antändningskälla.

Artikelnummer

7350123507218

Klassificering

Medicinteknisk produkt

Varumärke

addeira

Ursprungsland

Nederländerna

Förpackningsstorlek

50 ml

Relaterade produkter

Apohem Magazine