Snabbt och smärtfritt direkt hem till dörren
Årets e-handlare 2023

Andra köpte också...

Kvill Shoe Protect 250 ml

-5%
52 kr 
Ord.pris 55 kr (-5%)Lägsta pris 52 kr 
5% på nästan alltgäller t.o.m. 2023-09-24
Finns i lager, hos dig inom 1-2 vardagar

Snabba fakta

  • Impregnering för läder, mocka, nubuck, textilier och syntetiska material

  • Utan flourkarboner

  • Omptimalt skydd mot väta och smuts

Beskrivning

Impregneringsmedel utan fluorkarboner! Kvill Universal är en impregneringsspray anpassat för att ge optimalt vatten- och smutsskydd på läder (även vaxat/oljat), mocka, nubuck, textilier och syntetiska material. Sprayen är helt fri från fluorkarboner.

Dosering & användning

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik att inandas ångor/ sprej.

VID HUDKONTAKT: Tvätta huden noggrant med tvål och vatten..
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. Särskild behandling (se medicinskt råd på etiketten).
Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
VID ÖGONKONTAKT: Skölj med vatten. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.

Rökning förbjuden.

Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

Undvik utsläpp till miljön.

Förvaringsinstruktioner

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F

Artikelnummer

7393274600926

Varumärke

Kvill

Förpackningsstorlek

250 ml

Relaterade produkter