Andra köpte också...

Mommox nässpray 50µg/dos 140 doser

Läkemedel
80 kr 
Slutsåld, Bevaka, så mejlar vi när den är tillbaka!

Snabba fakta

  • Antiinflammatorisk nässpray vid allergi

  • Innehåller kortison

  • Lindrar nysningar, klåda, nästäppa och rinnsnuva

  • Kan användas av vuxna (+18 år)

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs noga före användning.

Beskrivning

Mommox är en kortisonnässpray som behandlar snuva och nästäppa orsakad av allergi mot till exempel pollen, pälsdjur, kvalster eller damm. Det är en antiinflammatorisk nässpray och kan användas av vuxna över 18 år.
Mommox verkar genom att minska svullnaden och irritationen (inflammation) i näsan vilket på så sätt lindrar de allergiska besvären så som nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa. Symtomen lindras oftast redan inom 12 timmar men för en del krävs några dagars användande för att uppnå full effekt.

Dosering & användning

Dosering för vuxna (+18 år): 2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång dagligen. När du fått full effekt kan dosen sänkas till 1 sprayning i vardera näsborren 1 gång dagligen. Tänk på att spraya i kors!

Hos vissa personer kan Mommox börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen. Det är därför mycket viktigt att du använder din nässpray regelbundet.

Får du ingen effekt inom 14 dagar ska du kontakta läkare. Använd inte Mommox i mer än 3 månader utan kontakt med läkare.

Använd inte Mommox
- om du är allergisk mot mometasonfuroat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.
- om du har en obehandlad infektion i näsan.
- om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan öka effekterna av Mommox och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel. Läs bipacksedeln noga!

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Förvaringsinstruktioner

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Får ej frysas.

Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning med pumpen avger en uppmätt dos innehållande 50 mikrogram mometasonfuroat (som mometasonfuroatmonohydrat).Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, glycerol, citronsyramonohydrat, natriumcitratdihydrat, polysorbat 80, bensalkoniumklorid och vatten för injektionsvätska.

Artikelnummer

7046265262626

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

Sandoz

Beredningsform

Spray

Förpackningsstorlek

140 st

Relaterade produkter

Apohem Magazine