✓ Fri frakt över 299 kr och vid recept

Andra köpte också...

Diklofenak Orifarm Gel 11,6 mg/g 50 g

Läkemedel
53 kr 
Få i lager, passa på innan den tar slut!

Snabba fakta

  • Antiinflammatorisk gel som lindrar smärta i muskler och leder

  • Används vid med muskel- sport- och ledskador

  • Avsedd för vuxna och ungdomar över 14 år

Det här är ett receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedel noga före användning.

Beskrivning

Diclofenac Orifarm gel är en smärtlindrande gel med antiinflammatorisk effekt. Den lindrar lätt till måttlig smärta i leder och muskler och används i samband med till exempel led- och sportskador. Gelen är avsedd för vuxna och ungdomar från 14 års ålder och ska strykas ut direkt på huden.

Diclofenac Orifarm gel innehåller diklofenak och tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID). Diklofenak lindrar smärta och har en inflammationshämmande effekt.

 

Diklofenak påverkar naturen negativt, använd med eftertanke!

Dosering & användning

Vuxna och ungdomar över 14 år: Applicera Diclofenac Orifarm gel 3 till 4 gånger per dag.

Massera försiktigt in gelen i huden där smärtan eller inflammationen sitter. Den mängd du behöver beror på storleken på det område som du behandlar. Normalt är det tillräckligt med 2 till 4 g (motsvarande 6 till 12 cm gel). Högsta dos är 16 g per dag.

När gelen masseras in kan du känna en något kylande känsla.

Efter användning: Tvätta händerna efter att du har masserat in Diclofenac Orifarm om det inte är händerna som behandlas.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Diclofenac Orifarm
- om du lider av nedsatt njurfunktion, nedsatt hjärtfunktion eller nedsatt leverfunktion.
- om du har ett aktivt magsår.
- om du använder ett annat NSAID-läkemedel.
- om du är äldre, eftersom risken för biverkningar då är högre.
- om du exponeras för direkt solljus eller artificiellt solljus eftersom det då finns risk för hudreaktioner.

Undvik direkt solljus och solarium på behandlat område under behandlingen och minst två veckor efter avslutad behandling.

Diclofenac Orifarm får inte användas på skadad hud, t.ex. eksem, akne, infekterad hud, öppna sår eller brännskador.
Undvik kontakt med ögon och slemhinnor. Gelen får aldrig sväljas.
Använd inte mer gel än rekommenderat eller under längre tid eftersom det gör att risken för biverkningar kan öka
Avbryt behandlingen med Diclofenac Orifarm om hudutslag uppträder efter applicering.
Använd inte Diclofenac Orifarm gel tillsammans med lufttäta bandage. Vid stukning kan leden lindas men inte så hårt att blodcirkulationen stryps.

Diklofenak påverkar naturen negativt, använd med eftertanke.

Förvaringsinstruktioner

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Den aktiva substansen är diklofenakdietylamin 11,6 mg, vilket motsvarar 10 mg diklofenaknatrium. Övriga innehållsämnen är karbomer, kokoylkaprylokaprat, dietylamin, isopropylalkohol, makrogolcetostearyleter, flytande paraffin, propylen­glykol, och renat vatten.

Artikelnummer

7046263861760

Klassificering

Receptfritt Läkemedel

Varumärke

Orifarm

Beredningsform

Gel

Förpackningsstorlek

50 g

Relaterade produkter

Apohem Magazine