APL

APL Pharma Specials, Apotek Produktion och Laboratorier AB, är ett svenskt företag som tillverkar extemporeläkemedel och apoteksprodukter. Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas speciellt för enskilda patienter eller patientgrupper.
Den här kategorin innehåller receptfria läkemedel. Tänk på att alltid läsa bipacksedeln innan du använder receptfria läkemedel.